3 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền tuần tới

Trong tuần tới từ ngày 13-19/3, có 3 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền gồm: VDP, EBS và ADP.

1. CTCP Dược phẩm Trung ương VIDIPHA (mã chứng khoán VDP) chốt quyền trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2022 với tỷ lệ 15% (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/3. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/3. Ngày nhận cổ tức: 18/5.
Chốt phiên giao dịch cuối tuần trước vào ngày 10/3, cổ phiếu VDP đi ngang và đóng cửa ở mức 39.500 đồng/cổ phiếu.

2. CTCP Sách Giáo dục tại Tp.Hà Nội (mã chứng khoán EBS) chốt quyền trả cổ tức bằng tiền năm 2022 với tỷ lệ 8,5% (1 cổ phiếu được nhận 850 đồng).
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/3. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/3. Ngày nhận cổ tức: 28/4.
Chốt phiên giao dịch cuối tuần trước vào ngày 10/3, cổ phiếu EBS giảm 5,17% và đóng cửa ở mức 11.000 đồng/cổ phiếu.
3. CTCP Cổ phần Sơn Á Đông (mã chứng khoán ADP) chốt quyền trả cổ tức đợt 3 năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ 6% (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng).
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/3. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/3. Ngày nhận cổ tức: 30/3.
Chốt phiên giao dịch cuối tuần trước vào ngày 10/3, cổ phiếu ADP giảm 9,33% và đóng cửa ở mức 17.500 đồng/cổ phiếu./.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *