Các doanh nghiệp chốt trả cổ tức, tuần từ 13 đến 17/3

Trên các sàn HOSE, HNX và UPCoM, có 15 doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông, tuần từ ngày từ ngày 13 đến 17/3.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

* Ngày 29/3, CTCP Điện lực Khánh Hòa (HOSE: KHP) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 500 đồng/cổ phiếu (CP), ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/3 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/3.

* Ngày 3/4, CTCP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic (HNX: PMC) trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 1.400 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/3 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/3.

* Ngày 3/4, CTCP Sợi Phú Bài (UPCoM: SPB) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 (người sở hữu 10 CP được nhận 1 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/3 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/3.

* Ngày 3/4, CTCP Sợi Phú Bài (UPCoM: SPB) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 190:91, giá 20.000 đồng/CP (1 CP là 1 quyền, 190 quyền được mua 91 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/3 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/3.

* Ngày 12/4, CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (HOSE: THG) trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/3 và ngày đăng ký cuối cùng là 17/3.

* Ngày 12/4, Tổng Công ty công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP (UPCoM: VOC) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 10.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/3 và ngày đăng ký cuối cùng là 17/3.

* Ngày 23/3, CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (HOSE: ABT) trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/3 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/3.

* Ngày 10/4, CTCP Bao bì PP Bình Dương (UPCoM: HBD) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.400 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/3 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/3.

* Ngày 25/4, CTCP Truyền thông số 1 (HNX: ONE) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/3 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/3.

* Ngày 18/5, CTCP Dược phẩm Trung ương VIDIPHA (HOSE: VDP) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/3 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/3.

* Ngày 30/5, CTCP Bê-tông ly tâm An Giang (UPCoM: ACE) trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/3 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/3.

* Ngày 10/4, CTCP Bao bì PP (UPCoM: HPB) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/3 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/3.

* Ngày 28/4, CTCP Sách giáo dục tại Thành phố Hà Nội (HNX: EBS) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 850 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/3 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/3.

* Ngày 30/3, CTCP Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội (HNX: PJC) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/3 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/3.

* Ngày 21/6, CTCP Đầu tư và Xây dựng số 18 (HNX: L18) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 13/3 và ngày đăng ký cuối cùng là 14/3.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *