Vừa qua, một số doanh nghiệp nhập khẩu ô tô chưa qua sử dụng đã nêu vướng mắc việc đưa hàng về bảo quản đối với các lô hàng ô tô nhập khẩu chưa qua sử dụng, trên bản đăng ký kiểm tra chất lượng ghi địa điểm kiểm tra chất lượng tại cảng và cơ quan đăng kiểm đã hoàn thành thủ tục kiểm tra hàng hóa tại cảng.

Để hỗ trợ doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan yêu cầu các chi cục hải quan phê duyệt cho doanh nghiệp đưa hàng về bảo quản trong thời gian chờ cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các chi cục hải quan trực thuộc thống nhất thực hiện.

Được biết, trong tháng 8/2022, có 18.279 ô tô nguyên chiếc được nhập khẩu, với kim ngạch 385,4 triệu USD. Đây là tháng có lượng ô tô nhập khẩu nhiều kỷ lục từ trước đến nay của Việt Nam.

Tính tổng 8 tháng đầu năm, lượng ô tô nhập khẩu lên tới 96.239 xe, kim ngạch đạt 2,25 tỷ USD. Dù vậy, so với cùng kỳ 2021, lượng xe nhập khẩu vẫn giảm 8,8% trong khi kim ngạch giảm 4%.

Các thị trường nhập khẩu ô tô lớn nhất gồm: Indonesia, Thái Lan và Trung Quốc. Đáng chú ý, tháng 8, riêng ô tô nhập khẩu từ Indonesia lên đến 10.360 xe, qua đó, giúp quốc gia này vượt Thái Lan trở thành nhà cung cấp ô tô lớn nhất cho Việt Nam trong 8 tháng đầu năm.

Cụ thể, hết tháng 8 Indonesia 38.469 xe, kim ngạch 556 triệu USD; 37.748 xe, kim ngạch 749,3 triệu USD; 13.198 xe, kim ngạch 535,87 triệu USD.

Với 90.136 xe, riêng 3 thị trường chủ lực chiếm đến 93,66% tổng lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu của cả nước.