Đà Nẵng thu hồi 44 cơ sở nhà đất không còn nhu cầu sử dụng

UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 433/QĐ-UBND ngày 13/03/2023 về việc thu hồi nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị để giao Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà quản lý, thực hiện bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức đấu giá.

Theo Quyết định, thành phố thu hồi nhà, đất đối với 44 cơ sở nhà đất, có tổng diện tích đất 30,892 m2, tổng diện tích nhà 14,667 m2, do dôi dư không còn nhu cầu sử dụng sau khi sắp xếp lại. Trong đó, có 1 cơ sở nhà đất trên địa bàn quận Hải Châu, 2 cơ sở nhà đất trên địa bàn quận Thanh Khê, 2 cơ sở nhà đất trên địa bàn quận Sơn Trà, 2 cơ sở nhà đất trên địa bàn quận Liên Chiểu và 37 cơ sở nhà đất trên địa bàn huyện Hòa Vang.

UBND thành phố giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị đang quản lý 44 cơ sở nhà, đất nêu trên tổ chức bàn giao, tiếp nhận các cơ sở nhà đất. Ngay sau khi tiếp nhận, thực hiện bàn giao lại cho Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà quản lý.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị đang quản lý cơ sở nhà, đất 44 cơ sở nhà, đất thu hồi có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính tổ chức bàn giao các cơ sở nhà, đất thu hồi theo quy định. Đồng thời, thực hiện hạch toán giảm tài sản trên sổ sách kế toán theo đúng chế độ kế toán; cập nhật vào phần mềm quản lý tài sản nhà nước tại đơn vị và báo cáo kê khai biến động tài sản theo quy định tại Điều 126, Điều 127 Nghị đinh 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ và pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

UBND thành phố giao Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà tiếp nhận, quản lý đối với 44 cơ sở nhà, đất nêu trên theo đúng mục đích quy định tại Quyết định này; lập thủ tục bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *