Kiến trúc Cần Thơ cần phải tạo ra bản sắc đô thị miền sông nước

– Kiến trúc sư Phạm Thanh Tùng – Chánh Văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam – cho rằng, Cần Thơ đã làm rất tốt, thay đổi rất nhiều, nhưng ở đâu đó có những khu mới kiến trúc không mang tính bản địa. Cho nên, Cần Thơ phải tạo ra bản sắc đô thị miền sông nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *