Kiến trúc Cần Thơ cần phải tạo ra bản sắc đô thị miền sông nước

– Kiến trúc sư Phạm Thanh Tùng – Chánh Văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam – cho rằng, Cần Thơ đã làm rất tốt, thay đổi rất nhiều, nhưng ở đâu đó có những khu mới kiến trúc không mang tính bản địa. Cho nên, Cần Thơ phải tạo ra bản sắc đô thị miền sông nước.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *