Theo Ngân hàng Nhà nước, trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư 39, một số tổ chức tín dụng có đề nghị Ngân hàng Nhà nước làm rõ một số nội dung tại thông tư này.

Sẽ có một số thay đổi về cho vay của ngân hàng đối với khách hàng
Việc sửa đổi Thông tư 39 nhằm tháo gỡ một số vướng mắc thực tế trong việc cho vay khách hàng trong thời gian qua. Ảnh. T.L

Do đó, để kiểm soát rủi ro đối với khoản cho vay phục vụ nhu cầu đời sống liên quan đến bất động sản, cần quy định chặt chẽ hơn (quy trình, điều kiện, hồ sơ, thủ tục, phương án sử dụng vốn vay, kế hoạch trả nợ…) đối với khoản cho vay phục vụ nhu cầu đời sống để mua nhà ở; xây dựng, cải tạo nhà ở; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để xây nhà.Ngoài ra, thực trạng thời gian qua một số tổ chức tín dụng cho vay khách hàng cá nhân với mục đích tiêu dùng, sinh hoạt liên quan đến bất động sản với số tiền lớn, tiềm ẩn rủi ro nếu xảy ra biến động trên thị trường bất động sản.

Dự thảo cũng bổ sung quy định về hộ gia đình, tổ hợp tác và tổ chức khác không có tư cách pháp nhân khi tham gia quan hệ vay vốn cho phù hợp quy định tại Bộ luật Dân sự và một số văn bản pháp luật liên quan khác.

Một số quy định về lãi tiền vay cũng được bổ sung cụ thể hơn, theo đó, việc thanh toán lãi tiền vay của khoản cho vay để trồng cây công nghiệp có thời gian từ lúc trồng cây đến lúc khai thác là trung, dài hạn; thanh toán lãi tiền vay trong quá trình học tập, đào tạo mà chi phí lãi vay này đã được tính bao gồm trong dự toán tổng chi phí học tập, đào tạo.

Ngoài ra, việc quy định tại thời điểm xem xét cho vay, khoản vay đang được phân loại nợ thuộc nhóm nợ 1 hoặc nhóm nợ 2 theo kết quả gần nhất về phân loại nợ, cam kết ngoại bảng của khách hàng do Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam cung cấp để tránh che giấu nợ xấu./.

Theo Chí Tín

Thời Báo Kinh tế Việt Nam