BCTC chiều 24/10: Loạt doanh nghiệp chủ chốt VN30 dồn dập công bố: Vingroup, VinHomes, ACB…

Dự báo VFMVN Diamond sẽ mua hàng chục triệu 2 cổ phiếu ngân hàng trong kỳ cơ cấu tới

Các doanh nghiệp lớn bắt đầu công bố.

Các doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 3/2023 ngày 24/10:
BCTC chiều 24/10: Loạt doanh nghiệp chủ chốt VN30 dồn dập công bố: Vingroup, VinHomes, ACB... - Ảnh 1.

Tổng doanh thu thuần hợp nhất của Vinhomes (VHM) trong Quý 3 đạt 32.700 tỷ đồng, tăng 84% so với cùng kỳ. LNTT quý 3 giảm 25% đạt 14.206 tỷ đồng và LNTT 9 tháng đầu năm đạt 41.920 tỷ đồng, tăng 61%.

BCTC chiều 24/10: Loạt doanh nghiệp chủ chốt VN30 dồn dập công bố: Vingroup, VinHomes, ACB... - Ảnh 2.

Vingroup (VIC) công bố BCTC quý 3/2023 với doanh thu kỷ lục 47.948 tỷ đồng, tăng 66,5% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 4.475 tỷ đồng, giảm gần 15%. Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm 2023 đạt 12.375 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ.

BCTC chiều 24/10: Loạt doanh nghiệp chủ chốt VN30 dồn dập công bố: Vingroup, VinHomes, ACB... - Ảnh 3.

ACB ghi nhận LNTT quý 3 tăng 13% và LNTT 9 tháng đầu năm tăng 11%

Doanh thu tăng 66% đạt 3.333 tỷ đồng, Vincom Retail (VRE) ghi nhận LNTT quý 3/2023 tăng 67% so với cùng kỳ đạt 1.656 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, VRE lãi trước thuế 4.173 tỷ, tăng 70%.

BCTC chiều 24/10: Loạt doanh nghiệp chủ chốt VN30 dồn dập công bố: Vingroup, VinHomes, ACB... - Ảnh 4.

Giá vốn tăng cao trong khi doanh thu giảm, Đạm Cà Mau (DCM) báo LNTT quý 3 giảm 87% lãi 105 tỷ đồng và LNTT 9 tháng đầu năm giảm 80% đạt 714 tỷ đồng.

BCTC chiều 24/10: Loạt doanh nghiệp chủ chốt VN30 dồn dập công bố: Vingroup, VinHomes, ACB... - Ảnh 5.

Vinasun (VNS) lãi trước thuế 33 tỷ đồng, giảm 46% trong quý 3 và lãi 126 tỷ đồng, giảm 4% trong 9 tháng đầu năm.

LNTT TCT Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV – CTCP (MVB) tăng 678% trong quý 3 đạt 42 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng lãi 173 tỷ, tăng 60%.

Nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ công bố kết quả tăng trưởng cao.

Pin Hà Nội, Đá Núi Nhỏ và Vận tải đường sắt Hà Nội (HÉT) có mức tăng trưởng 3 chữ số. 2 công ty nước sạch là Đồng Nai Water và Viwaco cũng ghi nhận mức tăng trưởng cao.

CTCP Hóa chất Đức Giang (DGC) công bố BCTC quý 3/2023 với doanh thu thuần 2.463 tỷ đồng, giảm 33,3% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp của doanh nghiệp đạt 839,8 tỷ đồng, giảm 49%. Kết quả, DGC thu về 761,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ , giảm 46,2% so với quý 3/2022. Lũy kế 9 tháng, DGC lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ 2.389 tỷ đồng, giảm 47% so với thực hiện năm trước.

BCTC chiều 24/10: Loạt doanh nghiệp chủ chốt VN30 dồn dập công bố: Vingroup, VinHomes, ACB... - Ảnh 6.

Techcombank (TCB) đạt 5.483 tỷ đồng LNTT trong quý 3, giảm 13% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đạt 17.115 tỷ, giảm 18%.

BCTC chiều 24/10: Loạt doanh nghiệp chủ chốt VN30 dồn dập công bố: Vingroup, VinHomes, ACB... - Ảnh 7.

Vận tải biển Việt Nam – Vosco (VOS) báo lỗ 23 tỷ đồng trong quý 3/2023, lần đầu lỗ kể từ quý 1/2021.

BCTC chiều 24/10: Loạt doanh nghiệp chủ chốt VN30 dồn dập công bố: Vingroup, VinHomes, ACB... - Ảnh 8.

Doanh thu CTCP VTĐS Hà Nội (HRT) giảm hơn 4% trong quý 3, nhưng do giá vốn giảm mạnh hơn đồng thời doanh thu tài chính tăng và giảm chi phí, HRT lãi trước thuế hơn 54 tỷ trong quý 3, cao nhất từ trước tới nay. Lũy kế 9 tháng đầu năm, HRT lãi 98 tỷ, tăng 178%.

BCTC chiều 24/10: Loạt doanh nghiệp chủ chốt VN30 dồn dập công bố: Vingroup, VinHomes, ACB... - Ảnh 9.

Doanh thu giảm 41%, Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh (VSH) ghi nhận LNTT quý 3 giảm 84%. Lũy kế 9 tháng đầu năm giảm 13%.

CTCP XNK An Giang – Angimex (AGM) lần đầu có lãi kể từ quý 1/2022 đến nay.

Các doanh nghiệp đã công bố BCTC quý 3 theo ngành:

BCTC chiều 24/10: Loạt doanh nghiệp chủ chốt VN30 dồn dập công bố: Vingroup, VinHomes, ACB... - Ảnh 10.
BCTC chiều 24/10: Loạt doanh nghiệp chủ chốt VN30 dồn dập công bố: Vingroup, VinHomes, ACB... - Ảnh 11.
BCTC chiều 24/10: Loạt doanh nghiệp chủ chốt VN30 dồn dập công bố: Vingroup, VinHomes, ACB... - Ảnh 12.
BCTC chiều 24/10: Loạt doanh nghiệp chủ chốt VN30 dồn dập công bố: Vingroup, VinHomes, ACB... - Ảnh 13.
BCTC chiều 24/10: Loạt doanh nghiệp chủ chốt VN30 dồn dập công bố: Vingroup, VinHomes, ACB... - Ảnh 14.
BCTC chiều 24/10: Loạt doanh nghiệp chủ chốt VN30 dồn dập công bố: Vingroup, VinHomes, ACB... - Ảnh 15.
BCTC chiều 24/10: Loạt doanh nghiệp chủ chốt VN30 dồn dập công bố: Vingroup, VinHomes, ACB... - Ảnh 16.
BCTC chiều 24/10: Loạt doanh nghiệp chủ chốt VN30 dồn dập công bố: Vingroup, VinHomes, ACB... - Ảnh 17.
BCTC chiều 24/10: Loạt doanh nghiệp chủ chốt VN30 dồn dập công bố: Vingroup, VinHomes, ACB... - Ảnh 18.
BCTC chiều 24/10: Loạt doanh nghiệp chủ chốt VN30 dồn dập công bố: Vingroup, VinHomes, ACB... - Ảnh 19.
BCTC chiều 24/10: Loạt doanh nghiệp chủ chốt VN30 dồn dập công bố: Vingroup, VinHomes, ACB... - Ảnh 20.
BCTC chiều 24/10: Loạt doanh nghiệp chủ chốt VN30 dồn dập công bố: Vingroup, VinHomes, ACB... - Ảnh 21.
BCTC chiều 24/10: Loạt doanh nghiệp chủ chốt VN30 dồn dập công bố: Vingroup, VinHomes, ACB... - Ảnh 22.

Huyền Trang

Nhịp sống thị trường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *