Generali ghi nhận kết quả kinh doanh cao nhất từ trước tới nay

Theo báo cáo kết quả hợp nhất ngày 31.12.2022, Generali ghi nhận kết quả kinh doanh cao nhất từ trước tới nay, tiếp tục tăng trưởng về phí bảo hiểm và lợi nhuận thuần…

Cụ thể, doanh thu phí gộp đạt 81,5 tỷ euro (+1,5%) với mức tăng trưởng mạnh mẽ của mảng bảo hiểm phi nhân thọ (+9,8%) dẫn đầu bởi nghiệp vụ bảo hiểm phi cơ giới.

Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ (BHNT) vững vàng đạt mức 8,7 tỷ euro, tập trung chủ yếu ở dòng sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị và bảo vệ, phù hợp với chiến lược của tập đoàn này.

Điều đó giúp lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của Generali đạt mức kỷ lục 6,5 tỷ euro (+11,2%), chủ yếu nhờ vào tăng trưởng của BHNT và phi nhân thọ. Tỷ lệ kết hợp đạt 93,2% (cao hơn 2,4% so với năm 2021). Tỷ lệ lợi nhuận hợp đồng khai thác mới đạt 5,35% (so với 4,49% năm 2021).

Với lợi nhuận thuần tăng lên mức 2,9 tỷ Euro (tăng 2,3% so với năm 2021), khẳng định vị thế tài chính cực kỳ vững mạnh, với biên khả năng thanh toán ở mức 221% (năm 2021 ghi nhận 227%).

Ngoài ra, cổ tức đề xuất trên mỗi cổ phiếu đạt 1,16 euro (tăng 8,4% so với năm 2021) khẳng định chiến lược chú trọng nâng cao lợi nhuận cổ đông của tập đoàn này.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Generali, ông Phillipe Donnet,nhận định kết quả kinh doanh của Generali tiếp tục khẳng định thành công của hành trình chuyển đổi của tập đoàn này thông qua việc triển khai có kỷ luật và hiệu quả chiến lược ‘Người bạn trọn đời 24: thúc đẩy tăng trưởng’.

“Với tầm nhìn rõ ràng định vị Generali là một tập đoàn toàn cầu hàng đầu trong lĩnh vực bảo hiểm và quản lý tài sản, chúng tôi đang đi đúng hướng để đạt được mục tiêu và tham vọng của kế hoạch chiến lược, mang lại sự tăng trưởng bền vững để tạo ra giá trị cho các bên liên quan, ngay cả trong bối cảnh địa chính trị và kinh tế đầy thách thức. Điều này cho phép chúng tôi tiếp tục tăng cao cổ tức cho các cổ đông của mình, nhờ không ngừng tăng trưởng doanh thu cũng như vị thế tài chính và dòng tiền vô cùng mạnh mẽ của tập đoàn”, ông Phillipe Donnet chia sẻ, đồng thời khẳng định “Generali cũng tiếp tục dẫn đầu về phát triển bền vững trong mọi hoạt động kinh doanh của tập đoàn, thực hiện cam kết hành động của một công ty bảo hiểm, nhà đầu tư, đơn vị tuyển dụng và “công dân doanh nghiệp” có trách nhiệm”

Tr.Văn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *