Giá cổ phiếu giảm sâu, một công ty BĐS hủy kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ giá 100.000 đồng/cp, chào giá mới chỉ 15.000 đồng/cp.

Giá cổ phiếu giảm sâu, một công ty BĐS hủy kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ giá 100.000 đồng/cp, chào giá mới chỉ 15.000 đồng/cp.

Trong năm vừa rồi, diễn biến thị trường chứng khoán không thuận lợi, giá cổ phiếu HDC tại thời điểm tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2022 ở mức trên 80.000 đồng/cp, tuy nhiên sau đó liên tục giảm mạnh, hiện nay giá cổ phiếu HDC đang ở mức 32.000 đồng/cp.

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 của CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (Hodeco, mã CK: HDC), HĐQT dự kiến trình cổ đông thông qua hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ 2022.

Cụ thể, HĐQT nhận thấy phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua không còn phù hợp với tình hình hiện tại, vì vậy HĐQT trình cổ đông thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành này.

HĐQT sẽ xem xét hình thức huy động vốn khác một cách linh động, phù hợp, đáp ứng nguồn vốn phù hợp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Theo kế hoạch được thông qua tại ĐHCĐ năm ngoái, HDC sẽ c hào bán riêng lẻ tối đa 8,6 triệu cổ phiếu, với giá tối thiểu 100.000 đồng/cp . Tổng số tiền huy động được sẽ được sử dụng cho việc mở rộng quỹ đất, bổ sung vốn lưu động và đầu tư phù hợp với chiến lược phát triển công ty.

Bên cạnh đó, tại Đại hội sắp tới, HĐQT dự kiến trình cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

Theo kế hoạch, HDC dự kiến phát hành 20 triệu cổ phiếu, tương đương 20% trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua, với giá chào bán 15.000 đồng/cp , dự kiến thực hiện trong quý 3 – 4 năm 2023.

Tổng số tiền huy động được dự kiến là 300 tỷ đồng sẽ được sử dụng để thanh toán gốc và lãi của các khoản nợ vay ngắn hạn, nợ vay dài hạn, nợ trái phiếu đến hạn cho các tổ chức tín dụng, các tổ chức và các cá nhân khác.

Ngoài ra, HDC cũng dự kiến trình cổ đông thông qua kế hoạch phát hành tối đa 800 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ tại thị trường trong nước.

Trái phiếu có kỳ hạn 2 năm kể từ ngày phát hành, lãi suất cố định do HĐQT đàm phán và quyết định. Trái phiếu sẽ phát hành cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2023. Thời điểm cụ thể phụ thuộc vào điều kiện thị trường và các chấp thuận, phê duyệt của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Mục đích phát hành trái phiếu để thực hiện đầu tư vào các dự án do HDC làm chủ đầu tư.

Bên cạnh đó, HDC cũng sẽ trình cổ đông phát hành tối đa 200 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trong năm vừa rồi, diễn biến thị trường chứng khoán không thuận lợi, giá cổ phiếu HDC tại thời điểm tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2022 ở mức trên 80.000 đồng/cp, tuy nhiên sau đó liên tục giảm mạnh, hiện nay giá cổ phiếu HDC đang ở mức 32.000 đồng/cp.

Giá cổ phiếu giảm sâu, một công ty BĐS hủy kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ giá 100.000 đồng/cp, chào giá mới chỉ 15.000 đồng/cp. - Ảnh 1.

Năm 2022, HDC ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.298 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ, LNST đạt gần 421 tỷ đồng, tăng 35% so với năm 2021.

Như vậy, so với kế hoạch doanh thu 1.913 tỷ đồng và lợi nhuận 429,8 tỷ đồng, Công ty lần lượt không hoàn thành kế hoạch năm, chỉ hoàn thành 68% kế hoạch doanh thu và 98% kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

Tính đến 31/12/2022, tổng tài sản của Hodeco là 4.422 tỷ đồng. Về phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp ghi nhận 2.558 tỷ đồng, tăng 11,6% so với con số đầu năm.

Bước sang năm 2023, Hodeco đặt kế hoạch doanh thu 1.770 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 488 tỷ đồng và dự kiến duy trì cổ tức 25% bằng cổ phiếu. Dự kiến tổng số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức là hơn 27 triệu cổ phiếu, thời gian thực hiện trong quý 2-3/2023.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *