Lần đầu tiên sau 6 năm lãi bán niên của BIDV vượt Techcombank, trở lại vị trí á quân lợi nhuận toàn hệ thống

Kết thúc nửa đầu năm, lợi nhuận hợp nhất trước thuế của BIDV đạt 13.862...

Giám đốc Kế toán Techcombank muốn bán phần lớn cổ phiếu TCB nắm giữ

Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 17/7 đến ngày 19/8 theo phương thức...

Techcombank báo lãi quý 1 sụt giảm 18%, kinh doanh ngoại hối lỗ 229 tỷ

Techcombank ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý 1 suy giảm 18% trong khi nợ...

Moody’s hạ bậc tín nhiệm Techcombank xuống mức ‘Tiêu cực’

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s công bố xếp hạng nhà phát hành và...