Các ngân hàng dự báo tín dụng tăng trưởng 3,8% trong quý 2

Các ngân hàng dự báo tín dụng tăng trưởng 3,8% trong quý 2

Theo kết quả điều tra do đơn vị chức năng của Ngân hàng Nhà nước thực hiện, các tổ chức tín dụng dự báo dư nợ tín dụng toàn hệ thống tăng bình quân 3,8% và tỷ lệ nợ xấu sẽ giảm trong quý 2/2024…

Các ngân hàng dự báo tín dụng tăng trưởng 3,8% trong quý 2
Tăng trưởng tín dụng quý 1/2024 là 0,26%.

Vụ Dự báo, thống kê (Ngân hàng Nhà nước) vừa công bố điều tra xu hướng kinh doanh quý 2/2024 đối với các tổ chức tín dụng, tỷ lệ trả lời đạt 96%.

Theo đó, các tổ chức tín dụng dự báo mặt bằng lãi suất huy động – cho vay trong quý 2/2024 và năm 2024 tiếp tục ở mức thấp và thay đổi không đáng kể so với kỳ trước.

Mặt bằng rủi ro tổng thể của các nhóm khách hàng được các tổ chức tín dụng dự báo “tăng” trong năm 2024 (trái với kỳ vọng về mặt bằng rủi ro “giảm” tại kỳ điều tra trước) nhưng xu hướng tăng chậm lại so với năm 2023.

Các tổ chức tín dụng dự báo huy động vốn toàn hệ thống tăng 3,5% trong quý 2/2024 và tăng 9,9% trong năm 2024. Dư nợ tín dụng toàn hệ thống tăng bình quân 3,8% trong quý 2/2024 và tăng 13,6% trong năm 2024.

(Vụ Dự báo, thống kê, Ngân hàng Nhà nước)

Các tổ chức tín dụng dự báo mức độ rủi ro tổng thể trong năm 2025 sẽ giảm nhẹ so với 2024. Cụ thể: 32,1% tổ chức tín dụng kỳ vọng “giảm”; 48,1% tổ chức tín dụng quan ngại rủi ro “tăng”; 19,8% tổ chức tín dụng dự báo “ổn định”.

Huy động vốn toàn hệ thống tổ chức tín dụng được kỳ vọng tăng bình quân 3,5% trong quý 2/2024 và tăng 9,9% trong năm 2024, thấp hơn mức kỳ vọng 12% ghi nhận tại kỳ điều tra trước.

Dư nợ tín dụng toàn hệ thống tổ chức tín dụng được kỳ vọng tăng bình quân 3,8% trong quý 2/2024 và tăng 13,6% trong năm 2024, điều chỉnh giảm 0,6 điểm % so với mức dự báo 14,2% tại kỳ điều tra trước.

Các ngân hàng dự báo tín dụng tăng trưởng 3,8% trong quý 2

Cùng đó, tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng chưa đạt được xu hướng “giảm nhẹ” như kỳ vọng tại thời điểm cuối năm 2023, trong quý 1/2024 tiếp tục có biểu hiện “tăng nhẹ” nhưng xu hướng này được nhận định thu hẹp đáng kể so với quý 4/2023. Tuy nhiên, các tổ chức tín dụng kỳ vọng tỷ lệ nợ xấu sẽ giảm trong quý 2/2024.

Theo kết quả điều tra, tình hình kinh doanh tổng thể và lợi nhuận trước thuế của hệ thống ngân hàng trong quý 1/2024 chưa được như nhận định và kỳ vọng của các tổ chức tín dụng tại kỳ điều tra trước. Các tổ chức tín dụng đánh giá tình hình kinh doanh sẽ khả quan hơn trong quý 2/2024 nhưng vẫn thận trọng khi kỳ vọng cho cả năm 2024. Cụ thể: 70,9-72,7% tổ chức tín dụng  kỳ vọng tình hình kinh doanh cải thiện hơn trong quý 2 và cả năm 2024.

Các tổ chức tín dụng kỳ vọng lợi nhuận trước thuế có thể phục hồi từ quý 2/2024. Cụ thể: 57,3% tổ chức tín dụng kỳ vọng lợi nhuận trước thuế tăng trưởng so với quý 1/2024; 30,9% tổ chức tín dụng kỳ vọng “không đổi” và 11,8% tổ chức tín dụng lo ngại kết quả hoạt động kinh doanh suy giảm.

Trong năm 2024, 86,2% tổ chức tín dụng kỳ vọng lợi nhuận trước thuế tăng trưởng dương so với năm 2023, bên cạnh đó, vẫn có 10,1% tổ chức tín dụng lo ngại lợi nhuận tăng trưởng âm trong năm 2024 và 3,7% ước tính lợi nhuận không thay đổi.

Theo: vneconomy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *