Techcombank báo lãi quý 1 sụt giảm 18%, kinh doanh ngoại hối lỗ 229 tỷ

Techcombank ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý 1 suy giảm 18% trong khi nợ xấu lại tăng.
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, HoSE: TCB) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2023 với nguồn thu chính là thu nhập lãi thuần giảm mạnh gần 20% so cùng kỳ, về mức 6.526,8 tỷ đồng.
Các nguồn thu ngoài lãi cũng ghi nhận sự biến động không đồng nhất, đặc biệt như kinh doanh ngoại hối bất ngờ lỗ nặng 229 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 34 tỷ); Mua bán chứng khoán đầu tư đã giảm lỗ từ 218 tỷ của cùng kỳ xuống mức 30 tỷ đồng.
Ngược lại, lãi thuần từ hoạt động khác tăng đột biến gấp 2,1 lần khi đạt 1.057 tỷ đồng; Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 15% với 1.944 tỷ đồng; Lãi thuần mua bán chứng khoán kinh doanh chuyển từ lỗ 95 tỷ của cùng kỳ sang có lãi 29 tỷ đồng.
Techcombank bao lai quy 1 sut giam 18%, kinh doanh ngoai hoi lo 229 ty
Do đó, tổng thu nhập hoạt động kỳ này của Techcombank giảm 7% về mức 9.300 tỷ đồng. Thêm vào đó, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của Techcombank tăng gấp 2,4 lần khi chiếm 534 tỷ đồng.
Sau cùng, Techcombank đạt 5.623 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và lãi ròng gần 4.497 tỷ đồng, giảm 18% so cùng kỳ 2022.
Trong khi đó, Techcombank đặt mục tiêu đến cuối năm 2023, dư nợ tín dụng đạt 511.297 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu nội bảng thấp hơn 1,5%. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 22.000 tỷ đồng, giảm 14% so với năm 2022.
Như vậy, trong quý 1, Techcombank đã thực hiện được 25,5% kế hoạch đặt ra cho cả năm.
Tuy nhiên, kỳ này lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Techcombank âm tới 21.874 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương 24.407 tỷ đồng do ảnh hưởng của việc tăng các khoản cho vay khách hàng… Do đó dòng tiền thuần trong kỳ âm 21.613 tỷ đồng.
Tại thời điểm cuối quý 1/2023, tổng tài sản của Techcombank tăng thêm 24.485 tỷ lên 723.517 tỷ đồng. Trong đó, cho vay khách hàng chiếm 465.425 tỷ đồng, tăng 10,6% so đầu kỳ; Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán giảm 4,4% về mức 99.437 tỷ đồng.
Về cơ cấu nợ, tiền gửi khách hàng cũng tăng khá 8% khi đạt 387.297 tỷ đồng.
Kỳ này, Techcombank đã thay đổi cách thuyết minh trên báo cáo tài chính đối với khoản mục phân tích chất lượng nợ cho vay. Trong đó, ngân hàng tách Các khoản cho vay giao dịch lý quỹ và ứng trước khách hàng khoản mục riêng, ghi nhận ở mức 9.503 tỷ đồng, tăng 1,5% so đầu kỳ.
Techcombank bao lai quy 1 sut giam 18%, kinh doanh ngoai hoi lo 229 ty-Hinh-2
 Chất lượng nợ cho vay của Techcombank
Còn tổng nợ xấu ở mức 3.946 tỷ đồng, tăng mạnh 30%, tương ứng tỷ lệ nợ xấu tăng từ mức 0,72% của đầu kỳ lên 0,84%.
Minh An

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *