Thêm 1 doanh nghiệp kín tiếng phát hành 4.700 tỷ, tổng giá trị trái phiếu phát hành từ đầu tháng 3 tăng vọt lên 19.000 tỷ đồng

Sau nhiều tháng trầm lắng, một loạt doanh nghiệp vừa phát hành thành công những lô trái phiếu trị giá vài nghìn tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh và Phát triển Đô thị Ngôi sao Phương Nam vừa công bố phát hành thành công 46.950 trái phiếu mã SPNCB2324001 có mệnh giá 100 triệu/1 trái phiếu trong ngày 16/3. Tổng giá trị phát hành là 4.695 tỷ đồng.

Lô trái phiếu này có kỳ hạn 18 tháng, đáo hạn vào ngày 16/9/2024. Thông tin thống kê của HNX, lô trái phiếu này có lãi suất kết hợp giữa cố định 13%/năm và thả nổi.

Thêm 1 doanh nghiệp kín tiếng phát hành 4.700 tỷ, tổng giá trị trái phiếu phát hành từ đầu tháng 3 tăng vọt lên 19.000 tỷ đồng - Ảnh 1.

Tổ chức phát hành được phép mua lại trước hạn toàn bộ hoặc một phần số trái phiếu đang lưu hành bằng việc gửi thông báo chào mua cho đại lý đăng ký, đại diện người sở hữu trái phiếu và tổ chức lưu ký tối thiểu 15 ngày làm việc trước khi mua lại. Người sở hữu trái phiếu có toàn quyền bán lại (toàn bộ hoặc 1 phần số trái phiếu chào mua) hoặc không bán lại cho tổ chức phát hành.

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh và Phát triển Đô thị Ngôi sao Phương Nam được thành lập ngày 14/10/2015, có vốn điều lệ hiện tại là 1.700 tỷ đồng, tổng giám đốc là bà Nguyễn Thị Huyền Trân. Theo thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, ngành nghề hoạt động chính của công ty là kinh doanh bất động sản.

Như vậy, từ sau Nghị định 08, trong vòng 6 ngày từ 10/3 – 16/3, đã có 18.600 tỷ đồng trái phiếu được phát hành, bao gồm cả phát hành ra công chúng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *