Ủy ban chứng khoán xử phạt loạt doanh nghiệp

TPO – Ủy ban chứng khoán Nhà nước vừa ban hành một số quyết định xử phạt vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán, trong đó một doanh nghiệp bị phạt 100 triệu đồng vì che giấu thông tin.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài (LUT) bị phạt 100 triệu đồng vì không công bố nhiều tài liệu theo quy định: báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, 2021; báo cáo thường niên năm 2020; báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

Ngoài ra, công ty còn công bố không đúng thời hạn các tài liệu: báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán, và báo cáo tài chính một số quý trong năm 2021, 2022.

Ủy ban chứng khoán xử phạt loạt doanh nghiệp - Ảnh 1.

Cổ phiếu LUT có khả năng bị huỷ niêm yết.

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo về khả năng huỷ niêm yết cổ phiếu LUT, do tổ chức kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2022 của công ty. Lý do, kiểm toán không thu thập được đủ bằng chứng với các khoản: chi phí thi công dang dở, kiểm kê hàng tồn kho, số dư công nợ phải trả.

Theo báo cáo tự lập của LUT, năm 2022, doanh thu của doanh nghiệp giảm hơn 32% so với năm 2021, xuống còn 53,7 tỷ đồng. Lý do, các công trình sắp hoàn thành đang trong giai đoạn chờ quyết toán nên chưa ghi nhận được doanh thu. Doanh thu giảm, đồng thời công ty trích lập thêm các khoản dự phòng nợ khó đòi, hàng hoá hết hạn sử dụng vào chi phí khiến khoản lỗ phình to. LUT lỗ sau thuế hơn 74,8 tỷ đồng, trong khi năm 2021 lãi 236 triệu đồng.

Cũng vì lỗi công bố thông tin, Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa (NHT) bị phạt 120 triệu đồng. Trong đó, 60 triệu đồng là tiền phạt cho hành vi không công bố thông tin đúng hạn, với các tài liệu: Báo cáo thường niên năm 2021; Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch, hợp đồng với các bên liên quan trong năm 2021, 2022.

Với vi phạm công bố thông tin không đầy đủ, công ty cũng bị phạt 60 triệu đồng. Cụ thể, công ty công bố không đầy đủ một số thông tin tại báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2022, báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021…

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ thương (Techcom Capital) bị phạt 85 triệu đồng vì thực hiện giao dịch tài sản cho khách hàng ủy thác đầu tư với giá trị vượt quá 20% tổng giá trị giao dịch trong năm của quỹ theo quy định của pháp luật)

Năm 2022, Techcom Capital thực hiện giao dịch tài sản cho Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom (Quỹ TCBF) với giá trị chiếm 33,36% tổng giá trị giao dịch trong năm của Quỹ TCBF. Giao dịch thực hiện thông qua Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (người có liên quan của Techcom Capital.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *