Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần từ 6-10/5: Bán ròng hơn 3.000 tỷ đồng, một mã chiếm tỷ trọng hơn 50%

Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần từ 6-10/5: Bán ròng hơn 3.000 tỷ đồng, một mã chiếm tỷ trọng hơn 50%

Nhà đầu tư ngoại đã có tuần bán ròng mạnh tới hơn 3.000 tỷ đồng và tập trung chủ yếu vào các cổ phiếu bluechip, đặc biệt có mã chiếm tỷ trọng tới hơn 50%.

Thống kê trên sàn HOSE, khối ngoại bán ròng 3 phiên cuối tuần và mua ròng 2 phiên đầu tuần. Tổng cộng, khối này đã bán ròng 90,8 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 3.143,33 tỷ đồng.

Trong đó, khối này mua vào gần 283,5 triệu đơn vị, giá trị đạt 8.099,35 tỷ đồng và bán ra 374,29 triệu đơn vị, giá trị bán ra đạt 11.242,68 tỷ đồng.

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 6-10/5:

Ngày Khối lượng Giá trị (tr.đồng)
Mua Bán Mua-Bán Mua Bán Mua-Bán
6/5 68.042.240 55.405.550 12.636.690 1.661.730 1.419.650 242.080
7/5 46.908.640 52.644.650 -5.736.010 1.668.790 1.557.990 110.800
8/5 75.977.740 113.584.240 -37.606.500 2.047.850 3.339.870 -1.292.020
9/5 48.410.440 91.452.010 -43.041.570 1.460.230 3.162.220 -1.701.990
10/5 44.153.750 61.203.990 -17.050.240 1.260.750 1.762.950 -502.200
Tổng 283.492.810 374.290.440 -90.797.630 8.099.350 11.242.680 -3.143.330

Trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 5 phiên liên tiếp. Tổng cộng trong tuần, khối này đã mua ròng 4,25 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng đạt 222,67 tỷ đồng. Trong đó, khối này mua vào 12,43 triệu đơn vị, giá trị 434,64 tỷ đồng và bán ra 8,18 triệu đơn vị, giá trị bán ra đạt 211,97 tỷ đồng.

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 6-10/5:

Ngày Khối lượng Giá trị (tr.đồng)
Mua Bán Mua-Bán Mua Bán Mua-Bán
6/5 2.862.820 933.910 1.928.910 89.520 30.310 59.210
7/5 2.037.010 1.048.250 988.760 67.410 25.690 41.720
8/5 2.889.710 2.103.130 786.580 123.160 53.140 70.020
9/5 2.423.270 2.964.570 -541.300 99.010 76.250 22.760
10/5 2.217.450 1.128.650 1.088.800 55.540 26.580 28.960
Tổng 12.430.260 8.178.510 4.251.750 434.640 211.970 222.670

Trên thị trường UPCoM, khối ngoại đã bán ròng 5 phiên liên tiếp với tổng khối lượng bán ròng đạt 258.270 đơn vị, giá trị bán ròng đạt 95,36 tỷ đồng. Trong đó, khối này mua vào 3,28 triệu đơn vị, giá trị đạt 88,58 đồng và bán ra 3,54 triệu đơn vị, giá trị 183,94 tỷ đồng.

Giao dịch NĐTNN trên UPCoM trong tuần từ ngày 6-10/5:

Ngày Khối lượng Giá trị (tr.đồng)
Mua Bán Mua-Bán Mua Bán Mua-Bán
6/5 1.017.710 398.600 619.110 20.440 31.530 -11.090
7/5 758.710 515.080 243.630 19.550 37.310 -17.760
8/5 856.110 629.580 226.530 24.620 38.470 -13.850
9/5 443.100 1.583.820 -1.140.720 19.920 61.100 -41.180
10/5 202.700 409.520 -206.820 4.050 15.530 -11.480
Tổng 3.278.330 3.536.600 -258.270 88.580 183.940 -95.360

Như vậy, tuần qua giao dịch từ ngày 6-10/5 trên toàn thị trường, khối ngoại đã bán ròng 86,8 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt hơn 3.016 tỷ đồng.

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua

Trên sàn HOSE, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu MWG với giá trị đạt 432,98 tỷ đồng, tương đương khối lượng mua ròng đạt 8,12 triệu đơn vị. Tiếp theo là cổ phiếu quốc dân HPG được mua ròng 382,26 tỷ đồng, tương đương khối lượng mua ròng đạt 12,74 triệu đơn vị.

Tuy nhiên, cổ phiếu dẫn đầu danh mục mua ròng mạnh về khối lượng là HVN, đạt hơn 14,52 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị mua ròng đạt 212,19 tỷ đồng.

Ngược lại, cổ phiếu VHM bị xả bán mạnh với khối lượng bán ròng đạt hơn 61 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng lên tới 1.598,35 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, khối ngoại bán mạnh cổ phiếu ngân hàng khi trong top 5 cổ phiếu bị bán mạnh nhất có sự góp mặt của 3 mã bank, gồm HDB bị bán ròng 10,43 triệu đơn vị, giá trị đạt 248,88 tỷ đồng; VPB bị bán ròng 8,13 triệu đơn vị, giá trị đạt 147,75 tỷ đồng và TCB bị bán ròng 7,87 triệu đơn vị, giá trị đạt 379,33 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối này mua ròng mạnh nhất cổ phiếu IDC với khối lượng 2,78 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị mua ròng đạt 55,17 tỷ đồng. Tiếp theo là MBS được mua ròng hơn 1,9 triệu đơn vị, giá trị mua ròng đạt 44,78 tỷ đồng và PVS được mua ròng 931.500 đơn vị, giá trị mua ròng đạt 33,93 tỷ đồng.

Mặt khác, cổ phiếu TNG bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng xấp xỉ 1,3 triệu đơn vị, tương ứng giá trị mua ròng đạt hơn 12 tỷ đồng. Tiếp theo là CEO bị bán ròng 515.070 đơn vị, giá trị bán ròng đạt 9,48 tỷ đồng.

Theo: Đầu tư chứng khoán 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *