Hóa chất Đức Giang (DGC) báo lãi ròng quý 3/2023 giảm 46%, cầm gần 10.000 tỷ tiền mặt và chỉ có 1.000 tỷ đồng nợ vay tài chính

Hóa chất Đức Giang (DGC) báo lãi ròng quý 3/2023 giảm 46%, cầm gần 10.000 tỷ tiền mặt và chỉ có 1.000 tỷ đồng nợ vay tài chính

Hóa chất Đức Giang đã hoàn thành gần 80% kế hoạch lợi nhuận năm sau 9 tháng.

CTCP Hóa chất Đức Giang (mã chứng khoán: DGC) vừa công bố BCTC quý 3/2023 với doanh thu thuần 2.463 tỷ đồng, giảm 33,3% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp của doanh nghiệp đạt 839,8 tỷ đồng, giảm 49%.

Hóa chất Đức Giang (DGC) báo lãi ròng quý 3/2023 giảm 46%, cầm gần 10.000 tỷ tiền mặt và chỉ có 1.000 tỷ đồng nợ vay tài chính - Ảnh 1.

Doanh thu hoạt động tài chính của Hóa chất Đức Giang tăng 42% lên 203 tỷ đồng nhờ khoản lãi tiền gửi tăng. Chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng trong khi chi phí bán hàng lại giảm.

Hóa chất Đức Giang (DGC) báo lãi ròng quý 3/2023 giảm 46%, cầm gần 10.000 tỷ tiền mặt và chỉ có 1.000 tỷ đồng nợ vay tài chính - Ảnh 2.

Lũy kế 9 tháng, Hóa chất Đức Giang ghi nhận 7.360 tỷ đồng doanh thu thuần, 2.389 tỷ đồng lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ, lần lượt giảm 35% và 47% so với thực hiện năm trước. Như vậy, công ty đã hoàn thành gần 80% kế hoạch lợi nhuận năm sau 9 tháng.

Tại thời điểm 30/9, tổng tài sản của công ty đạt 14.693 tỷ đồng, tăng hơn 1.000 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, chiếm phần lớn tài sản là khoản tiền mặt và tiền gửi ngân hàng là 9.667 tỷ đồng. Tài sản cố định ở mức 2.158 tỷ đồng.

Cuối quý 3/2023, tổng nợ vay tài chính của Hóa chất Đức Giang chỉ ở mức 978 tỷ đồng với toàn bộ là nợ vay ngắn hạn. Nguồn vốn chủ yếu được tài trợ bởi vốn chủ sở hữu với 12.507 tỷ đồng, trong đó vốn góp là 3.797 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 6.417 tỷ đồng.

Trọng Hiếu

Nhịp Sống Thị Trường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *