Đã 2 lần chia cổ tức 100%, Phốt Pho Apatit dự kiến chia thêm 1 đợt cổ tức bằng tiền tỷ lệ 106,5% dù kế hoạch LNST năm 2023 giảm 57%

CTCP Hóa chất Đức Giang – Lào Cai sẽ nhận về gần 136 tỷ đồng, ông Đào Hữu Duy Anh nhận về 24 tỷ đồng và ông Đào Hữu Huyền nhận về 20 tỷ đồng.

CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam (Mã PAT – UPCoM) vừa công bố Nghị quyết HĐQT thông qua tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2023.

Theo đó, năm 2022, PAT ghi nhận lãi sau thuế đạt 963 tỷ đồng – gấp 3,8 lần cùng kỳ năm 2021 vượt 60,5% kế hoạch năm 2022. EPS theo đó lên đến 36.268 đồng – thuộc top thị trường hiện nay.

Sau khi trích lập các quỹ, lợi nhuận còn lại để phân phối của PAT là hơn 766 tỷ đồng. HĐQT dự định trình cổ đông thông qua phương án sử dụng toàn bộ số tiền trên để chia cổ tức tiền mặt cho cổ đông. Trong năm 2022, PAT đã tạm ứng 2 đợt cổ tức bằng tiền với tỷ lệ chia cổ tức mỗi đợt là 100%. Như vậy, PAT sẽ chia cổ tức bằng tiền mặt tiếp 1 đợt nữa với tỷ lệ 106,55%, ước tính tổng số tiền công ty dành để chia cổ tức đợt này là gần 266,4 tỷ đồng.

Hiện nay, CTCP Hóa chất Đức Giang – Lào Cai đang sở hữu 12,75 triệu cổ phiếu PAT, ông Đào Hữu Duy Anh đang sở hữu gần 2,3 triệu cổ phiếu, ông Đào Hữu Huyền đang sở hữu hơn 1,9 triệu cổ phiếu. Như vậy, với mức chia cổ tức đợt 3 dự kiến là 106,55%, CTCP Hóa chất Đức Giang – Lào Cai sẽ nhận về gần 136 tỷ đồng, ông Đào Hữu Duy Anh nhận về 24 tỷ đồng và ông Đào Hữu Huyền nhận về 20 tỷ đồng.

Sang thời gian tăng trưởng liên tục từ năm 2018 đến nay, PAT lên kế hoạch năm 2023 sụt giảm mạnh so với thực hiện năm 2022. Cụ thể, công ty đặt kế hoạch doanh thu gần 1.790 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 416 tỷ đồng, lần lượt giảm 43% và 57% so với thực hiện năm 2022. Dự kiến chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 với tỷ lệ 140%.

Tổng tiền lương PAT đã trả cho người lao động trong năm 2022 là 70,2 tỷ đồng, tương đương với mức lương bình quân 23 triệu đồng/người/tháng.

Trong khi đó, thù lao của ông Đào Hữu Huyền – Chủ tịch HĐQT là 89 triệu/năm tương đương 7,4 triệu 1 tháng. Các thành viên HĐQT khác nhận mức thù lao là 78 triệu/năm, tương đương 6,5 triệu đồng/tháng, tuy nhiên, ông Đặng Tiến Đức nhận thêm khoản thu nhập hơn 2 tỷ và ông Nguyễn Hùng Cường nhận khoản thu nhập hơn 1 tỷ.

Mức lương của bà Phạm Thị Bích là 66 triệu đồng/năm và 2 thành viên HĐQT còn lại là 44 triệu/năm, trong đó ông Trần Văn Cương nhận thêm khoản thu nhập 434 triệu đồng.

Ngoài ra, HĐQT công y dự kiến trình ĐHCĐ thông qua miễn nhiệm ông Nguyễn Hùng Cường – thành viên HĐQT kiêm Phó giám đốc Công ty và bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT khác nhiệm kỳ 2019 – 2024. Ứng viên bầu cử là ông Vương Quốc Hùng, là giám đốc của công ty TNHH Hóa chất Công nghiệp Việt Hoa từ 2008 đến nay.

Phiên giao dịch ngày 24/2, cổ phiếu PAT tăng 1,5% lên 87.000/cp.

Đã 2 lần chia cổ tức 100%, Phốt Pho Apatit dự kiến chia thêm 1 đợt cổ tức bằng tiền tỷ lệ 106,5% dù kế hoạch LNST năm 2023 giảm 57% - Ảnh 1.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *