ĐHCĐ Vietjet (VJC): Kế hoạch doanh thu hợp nhất gần về đỉnh, lợi nhuận sau thuế 1.000 tỷ đồng trong năm 2023

Đại hội cổ đông cũng thông qua kế hoạch tăng đội tàu bay lên 87 chiếc (bao gồm đội tàu thân rộng Airbus A330 9 tàu), khai thác 139.513 chuyến bay, vận chuyển 25,7 triệu lượt hành khách.

Ngày 26/4/2022, Công ty Cổ phần hàng không Vietjet (HOSE: VJC) đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

Kết thúc năm 2022, Vietjet đã thực hiện được hơn 116.261 chuyến bay (tăng 186% so với năm 2021), vận chuyển 20,5 triệu lượt hành khách (tăng 283% so với năm 2021), dẫn đầu thị trường nội địa về số lượng khách hàng vận chuyển.

Kết quả báo cáo kiểm toán ghi nhận doanh thu hợp nhất của Vietjet đạt hơn 40.142 tỉ đồng (tăng 212% so với năm 2021). Tài sản dài hạn tăng hơn 200 triệu USD. Tổng tài sản đạt 68.036 tỷ đồng với chỉ số nợ vay /vốn chủ sở hữu gần 1,3 lần.

Tổng giá trị đóng góp ngân sách Nhà nước thông qua các khoản thuế, phí, lệ phí trực tiếp và gián tiếp đạt 4.350 tỉ đồng.

ĐHCĐ Vietjet (VJC): Kế hoạch doanh thu hợp nhất gần về đỉnh, lợi nhuận sau thuế 1.000 tỷ đồng trong năm 2023 - Ảnh 1.

Đại hội cổ đông năm 2023 đã biểu quyết thông qua 9 tờ trình về các chủ trương lớn định hướng cho việc phát triển Vietjet năm 2023 và các năm tiếp theo. Đại hội cũng bầu bổ sung 1 ủy viên HĐQT, nâng tổng số ủy viên HĐQT lên 9 thành viên.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2023, Đại hội cổ đông đặt mục tiêu giữ vững vị trí dẫn đầu thị trường về số lượng hành khách vận chuyển và hiệu quả; đạt được thỏa thuận với các nhà sản xuất tàu bay Airbus, Boeing, đảm bảo giao nhận máy bay đúng tiến độ; mở rộng các hoạt động kinh doanh dịch vụ: dịch vụ mặt đất, dịch vụ đào tạo, kinh doanh số; tối ưu hóa hoạt động vận hành, các giải pháp tài chính để cắt giảm chi phí, nâng cao hiệu quả.

Đại hội cổ đông thông qua kế hoạch tăng đội tàu bay lên 87 chiếc (bao gồm đội tàu thân rộng Airbus A330 9 tàu), khai thác 139.513 chuyến bay, vận chuyển 25,7 triệu lượt hành khách.

Kế hoạch doanh thu hợp nhất cho năm 2023 là trên 50.178 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.000 tỷ đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *