ĐHĐCĐ 2023: Hưng Thịnh Icons thông qua định hướng phát triển nhà ở xã hội

Hưng Thịnh Incons (HOSE: HTN) vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2023. Tất cả nội dung đã được thông qua như đẩy mạnh thi công, sẵn sàng tham gia phát triển nhà ở XH, nhà ở vừa túi tiền.

Cụ thể, ĐHĐCĐ của HTN thống nhất việc bổ sung nguồn vốn cho hoạt động thi công xây dựng tại một số công trình của Công ty; chuẩn bị kỹ lưỡng, thấu đáo để sẵn sàng tham gia phát triển các dự án nhà ở vừa túi tiền, nhà ở xã hội.

Nguồn vốn được huy động thông qua chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Với tỷ lệ phát hành 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được quyền mua 1 cổ phiếu phát hành thêm), Công ty dự kiến chào bán 89,1 triệu cổ phiếu với giá dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện trong năm 2023 hoặc 2024. Nếu phát hành thành công, Công ty sẽ thu về 891,1 tỷ đồng, toàn bộ nguồn vốn phục vụ các dự án, chuẩn bị kỹ lưỡng phát triển nhà ở xã hội, nhà ở vừa túi tiền. Vốn điều lệ của Công ty sau phát hành ước đạt 1.782 tỷ đồng.

ĐHĐCĐ 2023: Hưng Thịnh Icons thông qua định hướng phát triển nhà ở xã hội - Ảnh 1.

Công ty chuẩn bị chu đáo nhất để sẵn sàng tham gia phát triển các dự án nhà ở vừa túi tiền, nhà ở xã hội.

Đại hội cũng đồng thuận phương án không chi trả cổ tức năm 2022. Toàn bộ lợi nhuận còn lại được giữ lại để bổ sung vốn lưu động, đảm bảo ổn định hoạt động kinh doanh và nguồn lực tài chính của Công ty. Một loạt dự án như Vung Tau Pearl (Bà Rịa – Vũng Tàu), New Galaxy (Bình Dương), Grand Center Quy Nhon, Richmond Quy Nhon (Bình Định), Bien Hoa Universe Complex (Đồng Nai), New Galaxy Nha Trang (Khánh Hòa)… sẽ được đẩy mạnh tiến độ triển khai, ổn định lại hoạt động kinh doanh sau giai đoạn trầm lắng của 6 tháng đầu năm 2023.

Kế hoạch kinh doanh năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua với mục tiêu doanh thu thuần là 4.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 50 tỷ đồng, sau dự báo bối cảnh khó khăn chung của toàn thị trường vẫn tiếp diễn. Báo cáo tại Đại hội, Ban lãnh đạo Công ty ghi nhận kết quả kinh doanh năm 2022 với doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 5.465 tỷ đồng và 64 tỷ đồng. Đây là kết quả đầy nỗ lực của HTN trong bối cảnh những thách thức chung của toàn nền kinh tế bao phủ năm 2022.

Trên phương diện quản trị, ĐHĐCĐ đã thông qua việc thay đổi cơ cấu quản trị từ mô hình ban kiểm soát sang mô hình Ủy ban kiểm toán, trực thuộc Hội đồng Quản trị. Việc thay đổi mô hình mới sẽ giúp tăng cường hiệu quả giám sát, hướng đến việc quản trị công ty minh bạch, bảo vệ quyền lợi cho cổ đông. Trên cơ sở đó, ĐHĐCĐ cũng đã phê duyệt Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT phù hợp với mô hình mới.

ĐHĐCĐ 2023: Hưng Thịnh Icons thông qua định hướng phát triển nhà ở xã hội - Ảnh 2.

ĐHĐCĐ thường niên 2023 đưa ra tầm nhìn mới.

Ban Lãnh đạo Hưng Thịnh Incons cũng đưa ra tầm nhìn mới để tự chủ hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, gia tăng vai trò chủ động. Theo đó, HTN đang nghiên cứu khả thi mở rộng lĩnh vực hoạt động, nghiên cứu đầu tư và phát triển các dự án nhà ở xã hội, nhà ở vừa túi tiền.

Ông Nguyễn Đình Trung, Chủ tịch HĐQT HTN nhấn mạnh: “Sứ mệnh của Hưng Thịnh Incons là xây ngôi nhà cho số đông người Việt. Với đất nước 100 triệu dân, nhu cầu về nhà ở còn quá nhiều. Với năng lực cốt lõi thấu hiểu thị trường, thế mạnh thi công, làm chủ chuỗi giá trị làm ra một ngôi nhà, chúng tôi sẽ xem xét nghiên cứu tham gia lĩnh vực phát triển nhà ở vừa túi tiền, để tạo ra giá trị cho cộng đồng, giúp số đông hiện thực hóa ước mơ an cư và nâng cao chất lượng sống của người Việt”.

Về mục tiêu trước mắt, HTN sẽ tập trung nguồn lực để triển khai các dự án, cũng như ưu tiên giải quyết các vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến sự ổn định của Công ty. Đối với chiến lược phát triển nhà ở xã hội, nhà ở vừa túi tiền, HTN sẽ nghiên cứu thận trọng và kỹ lưỡng trên cơ sở tính toán năng lực, đáp ứng nhu cầu của số đông và mang lại giá trị lợi nhuận, lợi ích hài hòa.

ĐHĐCĐ 2023: Hưng Thịnh Icons thông qua định hướng phát triển nhà ở xã hội - Ảnh 3.

Hưng Thịnh Incons đang triển khai hơn 20 dự án tại nhiều tỉnh thành.

Sau nửa ngày làm việc với sự tham dự và biểu quyết của 152 cổ đông sở hữu và được ủy quyền 70.826.054 cổ phần, tương đương 79,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Hưng Thịnh Incons đã thành công tốt đẹp. Tất cả các nội dung đều được thông qua với tỷ lệ nhất trí tán thành cao, thể hiện sự tin tưởng và đồng hành của các cổ đông đối với định hướng hoạt động của Công ty. Đây sẽ là nền tảng để Hưng Thịnh Incons vững vàng hơn trên hành trình “Xây ngôi nhà Việt” của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *