Ngân hàng Nhà nước giảm lãi suất điều hành

Ngân hàng Nhà nước giảm lãi suất điều hành

Ngày 15-3, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh Khánh Hòa có văn bản gửi các tổ chức tín dụng trên địa bàn về việc triển khai thực hiện Quyết định 314 ngày 14-3-2023 của NHNN về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế.

Theo đó, mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (trừ Quỹ tín dụng nhân dân, Tổ chức tài chính vi mô) là 5%/năm; mức lãi suất cho vay ngắn hạn của Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô là 6%/năm. Quyết định số 314 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15-3.

Trước đó, NHNN đã ban hành Quyết định số 314 điều chỉnh lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế giảm từ 5,5%/năm xuống 5%/năm; lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô đối với các nhu cầu vốn này giảm từ 6,5%/năm xuống 6%/năm. Đồng thời, NHNN cũng ban hành Quyết định 313 về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với tổ chức tín dụng. Theo đó, lãi suất tái cấp vốn giữ nguyên ở mức 6%/năm, lãi suất tái chiết khấu giảm từ 4,5%/năm xuống 3,5%/năm; lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với tổ chức tín dụng giảm từ 7%/năm xuống 6%/năm.

H.DUNG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *