PV GAS có Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc mới

Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS, mã chứng khoán GAS) vừa bầu ông Nguyễn Thanh Bình làm Chủ tịch HĐQT PV GAS và bổ nhiệm ông Phạm Văn Phong làm Tổng giám đốc PV GAS.

Vào ngày 25/5 vừa qua, PV GAS đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Tại Đại hội lần này, HĐQT PV GAS đã thông báo về các yêu cầu cán bộ, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các quy định hiện hành; tiến hành bầu cử và công bố kết quả bầu cử. Theo đó, HĐQT PV GAS đã thông qua Nghị quyết số 58/NQ-KVN về việc bầu ông Nguyễn Thanh Bình-Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT PV GAS trong thời hạn từ năm 2023-2028. Đồng thời, HĐQT PV GAS cũng thông báo Quyết định số 668/QĐ-KVN bổ nhiệm ông Phạm Văn Phong – Thành viên HĐQT PV GAS, Phó Tổng Giám đốc giữ chức Tổng giám đốc trong thời hạn từ năm 2023-2028.
Ông Nguyễn Thanh Bình, sinh năm 1977, Thạc sỹ Kinh doanh quốc tế. Ông Nguyễn Thanh Bình đã công tác tại PV GAS từ năm 2009. Trước khi đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị PV GAS, ông Nguyễn Thanh Bình từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quản lý quan trọng khác trong PV GAS như: Trưởng ban Nhập khẩu và phát triển thị trường khí, Giám đốc Công ty Kinh doanh sản phẩm Khí, Phó tổng giám đốc PV GAS kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam.
Ông Phạm Văn Phong sinh năm 1977, Tiến sĩ Kỹ thuật hóa học. Ông Phạm Văn Phong đã công tác tại PV GAS từ năm 2008 và đảm nhận nhiều vị trí quản lý trong ngành Dầu khí. Trước khi đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc PV GAS, ông Phạm Văn Phong đã đảm nhiệm nhiều chức vụ quản lý quan trọng khác trong PV GAS như: Trưởng phòng Phát triển Dự án – Công ty Quản lý Dự án Khí, Phó Ban quản lý Dự án Nhà máy Xử lý Khí Cà Mau, Giám đốc công ty Kinh doanh sản phẩm Khí, Phó tổng giám đốc PV GAS kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị – Giám đốc Công ty cổ phần LNG VIETNAM.
Cùng với các quyết định về bầu và bổ nhiệm nhân sự mới, HĐQT PV GAS cũng ra thông báo về việc ông Dương Mạnh Sơn không còn đảm nhận chức vụ Chủ tịch HĐQT PV GAS từ ngày 25/5/2023 do chuyển công tác; ông Hoàng Văn Quang không còn đảm nhận chức Tổng Giám đốc PV GAS từ ngày 25/5 do chuyển công tác./

A.N/BNEWS/TTXVN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *