Quay ra bán ròng 134 tỷ đồng trong tuần 27-31/3, khối ngoại vẫn mua ròng hơn 3.000 tỷ đồng trong tháng

Mặc dù nhà đầu tư ngoại có tuần giao dịch cuối tháng không mấy khả quan bởi nhân tố STB, nhưng tổng cộng cả tháng vẫn giải ngân khá mạnh với giá trị mua ròng đạt hơn 3.000 tỷ đồng.

Thống kê trên sàn HOSE, khối ngoại thực hiện 3 phiên mua ròng và 2 phiên bán ròng. Tổng cộng cả tuần, khối ngoại đã mua ròng 0,73 triệu đơn vị, giá trị là bán ròng 145,59 tỷ đồng; trong khi tuần trước đó từ ngày 20-24/3 mua ròng tới hơn 11 triệu đơn vị, giá trị mua ròng đạt 385,65 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 174,8 triệu đơn vị, giá trị mua vào là 4.906,42 tỷ đồng (giảm 45,73% về lượng và 29,39% về giá trị so với tuần trước); đồng thời bán ra 174,07 triệu đơn vị, giá trị 5.052,01 tỷ đồng (giảm 44% về lượng và 23% về giá trị so với tuần trước đó).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 27-31/3:

Tương tự, trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài cũng mua ròng 3 phiên và bán ròng 2 phiên. Tổng cộng, khối này đã quay ra bán ròng 1,77 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt 1,24 tỷ đồng; trong khi tuần trước đó mua ròng 1,26 triệu đơn vị, giá trị mua ròng đạt 40,72 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 1,49 triệu đơn vị, giá trị 39,84 tỷ đồng (giảm 43,14% về lượng và 46,23% về giá trị so với tuần trước), ngược lại bán ra 3,26 triệu đơn vị, giá trị bán ra đạt 41,08 tỷ đồng (tăng 140,3% về lượng và 23,07% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 27-31/3:

Ngược lại, trên thị trường UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 3 phiên và mua ròng 2 phiên. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 0,82 triệu đơn vị, giá trị mua ròng đạt 12,73 tỷ đồng; trong khi tuần trước đó bán ròng 1,49 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt 26,68 tỷ đồng.

Cụ thể, khối này đã mua vào 1,84 triệu đơn vị, giá trị 43,17 tỷ đồng (tăng gần 70% về lượng và 66,68% về giá trị so với tuần trước); đồng thời bán ra 1,02 triệu đơn vị, giá trị 30,44 tỷ đồng (giảm 60,29% về lượng và 42,1% về giá trị so với tuần trước đó).

Giao dịch NĐTNN trên UPCoM trong tuần từ ngày 27-31/3:

Như vậy, tuần qua giao dịch cuối tháng 3 trên toàn thị trường, khối ngoại đã quay ra bán ròng gần 0,22 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng đạt 134,1 tỷ đồng; trong khi tuần trước đó từ ngày 20-24/3 mua ròng 10,8 triệu đơn vị, giá trị mua ròng đạt 399,69 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tính chung trong cả tháng 3, khối này đã mua ròng hơn 183 tỷ đồng, tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt xấp xỉ 3.035 tỷ đồng; trong khi tháng trước đó bán ròng 26,7 triệu đơn vị, giá trị bán ròng hơn 282 tỷ đồng.

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua

Khối ngoại tiếp tục mua ròng mạnh nhất cổ phiếu HPG với khối lượng gần 14,52 triệu đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng đạt 301,8 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là cổ phiếu VHM bị bán ròng 239,62 tỷ đồng, tương đương khối lượng 4,86 triệu đơn vị. Nhưng xét về khối lượng, cổ phiếu đứng ở vị trí thứ 2 trong danh mục bán ròng mạnh là mã bất động sản khác – DXG với hơn 7,55 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt 93,58 tỷ đồng.

Trong khi đó, với 2 phiên liên tiếp ngày cuối tuần bị xả mạnh, cổ phiếu STB dẫn đầu danh mục mua ròng mạnh nhất trong tuần qua với khối lượng xấp xỉ 18,6 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng đạt 482,02 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng mạnh cổ phiếu IDC với khối lượng đạt 404.100 đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng đạt 16,3 tỷ đồng. Còn SHS bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng hơn 2 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt 18,09 tỷ đồng.

N.T

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *