6 tháng đã thực hiện 28.350 cuộc thanh tra, kiểm tra

Sáng ngày 5/7/2022, Thanh tra Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Thanh tra ngành Tài chính 6 tháng đầu năm: Kiến nghị xử lý tài chính trên 21.192 tỷ đồng
Phó Chánh Thanh tra Bộ Tài chính – ông Vũ Hồng Hải báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Báo cáo về công tác 6 tháng đầu năm, ông Vũ Hồng Hải – Phó Chánh Thanh tra Bộ Tài chính cho biết, trong những tháng đầu năm 2022, Thanh tra Bộ Tài chính đã tăng cường thanh tra công tác quản lý nhà nước; phòng chống tham nhũng, tiêu cực; coi công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của đơn vị; tập trung tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội và chương trình phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2022, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ Tài chính đã thực hiện 28.350 cuộc thannh tra, kiểm tra; tiến hành kiểm tra 438.563 hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan; kiến nghị xử lý tài chính 21.192,6 tỷ đồng (trong đó, kiến nghị thu hồi nộp 5.650 tỷ đồng; kiến nghị xử lý tài chính 13.998,6 tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành chính 1.543,8 tỷ đồng); số tiền đã thu nộp 4.124,4 tỷ đồng; đã có nhiều kiến nghị về thay thế, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện về cơ chế, chính sách liên quan đến tài chính, ngân sách…

Trong 6 tháng đầu năm, Thanh tra Bộ Tài chính đã lưu hành 1 kết luận thanh tra và báo cáo 7 cuộc kiểm tra; kiến nghị xử lý tài chính 338,8 tỷ đồng. Trong đó, kiến ngị giảm trừ dự toán, quyết toán kinh phí, không thanh toán 18,3 tỷ đồng; kiến nghị khác 320,5 tỷ đồng.Căn cứ biên bản vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật về kế toán, lĩnh vực giá của Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán; Cục Quản lý giá, trong 6 tháng đầu năm, Thanh tra Bộ Tài chính đã kịp thời ban hành 19 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với 472,5 triệu đồng.

Theo đánh giá từ Thanh tra Bộ Tài chính, do có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các đơn vị trong và ngoài ngành Tài chính trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra và các nhiệm vụ đột xuất được giao nên chất lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra được nâng cao, kiến nghị đề xuất mang tính thiết thực, phục vụ trực tiếp cho công tác quản lý điều hành tài chính ngân sách của Bộ Tài chính cũng như công tác quản lý tài chính của các đơn vị được thanh tra, kiểm tra.

Tập trung thanh tra kiểm tra các lĩnh vực nổi cộm, gây bức xúc dư luận

Về triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, ông Trần Huy Trường – Chánh Thanh tra Bộ Tài chính – cho biết, Thanh tra Bộ Tài chính tiếp tục triển khai có hiệu quả kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2022 đã được phê duyệt; thực hiện rà soát, điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra cho phù hợp với tình hình thực tế và chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính.

Khẩn trương hoàn thành các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Tài chính.

Đặc biệt, Thanh tra Tài chính sẽ tiếp tục thực hiện tốt cơ chế giám sát Đoàn thanh tra để đảm bảo phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong quá trình thanh tra, kiểm tra.

Thanh tra ngành Tài chính 6 tháng đầu năm: Kiến nghị xử lý tài chính trên 21.192 tỷ đồng
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Thanh tra Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ Tài chính trong việc triển khai công tác thanh tra, kiểm tra. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh vực; kiểm tra công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của các đơn vị trong ngành Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ.

Đặc biệt, theo ông Trường, trong 6 tháng cuối năm, Thanh tra Bộ Tài chính sẽ tăng cường tham mưu trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, có nhiều tố cáo, khiếu nại, dư luận xã hội quan tâm như: Quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công; quy hoạch, đất đai, đấu thầu, đấu giá, mua sắm tài sản công, lựa chọn nhà đầu tư, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; về thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt… Các lĩnh vực, vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội gần đây như y tế, giáo dục, hỗ trợ và phòng, chống dịch Cobid-19.

Đồng thời, Thanh tra Bộ Tài chính tăng cường công tác giám sát đối tượng thanh tra thông qua hệ thống phân tích rủi ro, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài chính để chủ động cung cấp các thông tin phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành; kịp thời điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc thanh tra, kiểm tra cũng như phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2023 được kịp thời và đúng đối tượng.

Ngoài ra, Thanh tra Bộ Tài chính tiếp tục đẩy mạnh, tạo chuyển biến hơn nữa trong phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ nhũng nhiễu, vòi vĩnh, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Cũng theo Chánh Thanh tra Bộ Tài chính, đơn vị sẽ chủ động rà soát, đề xuất xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 cho phù hợp với tình hình thực tế, bám sát định hướng kế hoạch thanh tra, kiểm tra của Thanh tra Chính phủ; gắn liền với nhiệm vụ, yêu cầu quản lý của Bộ, của ngành tập trung vào đơn vị có rủi ro cao.

Để công tác thanh tra, kiểm tra ngày càng có chất lượng tốt và đi vào thực chất, Thanh tra Tài chính tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thanh tra, kiểm tra tài chính trong sạch, vững mạnh, có tâm, có tầm, có khả năng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

“Thực hiện thành công mục tiêu này, Thanh tra Tài chính tiếp tục tăng cường đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn và kỹ năng thanh tra góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Thanh tra Tài chính”- Chánh Thanh tra Bộ Tài chính nhấn mạnh.

Báo cáo từ Thanh tra Bộ Tài chính, công tác xử lý sau thanh tra được thực hiện đúng quy định và quy trình xử lý sau thanh tra từ khâu tiếp nhận hồ sơ, theo dõi, đôn đốc, xử lý giải trình kiến nghị của đối tượng thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kiến nghị thanh tra. Chủ động nhập số liệu về các kiến nghị thanh tra vào hệ thống theo dõi và cập nhật kịp thời tình hình thực hiện kiến nghị của các đơn vị. Theo đó, trong 6 tháng qua, các đơn vị đã thực hiện kiến nghị nộp NSNN 147,23 tỷ đồng.