Thêm một tháng khó khăn khi doanh nghiệp mới ở cả 6 vùng trên cả nước đều giảm

Thêm một tháng khó khăn khi doanh nghiệp mới ở cả 6 vùng trên cả nước đều giảm

Thông tin từ Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tháng 4 có thêm 15.307 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký là 175.822 tỷ đồng.

Doanh nghiệp đăng ký mới giảm ở cả 6 vùng

Thông tin từ Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, tháng 4 có thêm 15.307 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký là 175.822 tỷ đồng. Con số này giảm 4,1% về số doanh nghiệp và tăng 13,7% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2023.

Thêm một tháng khó khăn khi doanh nghiệp mới ở cả 6 vùng trên cả nước đều giảm
Trong 4 tháng đầu năm, ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống ghi nhận số doanh nghiệp đăng ký mới giảm

Nhưng nếu so với tháng 3/2023, số doanh nghiệp mới trong tháng 4 tăng thêm hơn 1000.

Tuy nhiên, số liệu tháng 4 ghi nhận 6/6 vùng trên cả nước có số doanh nghiệp đăng ký thành lập giảm so với cùng kỳ năm 2023.

Cụ thể, Đồng bằng Sông Hồng, nơi có các trung tâm tăng trưởng cùa cả nước như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh…, chỉ có 4.906 doanh nghiệp mới, giảm 5,9%; Trung du và miền núi phía Bắc có thêm 782 doanh nghiệp, giảm 5,3%; Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung có thêm 1.799 doanh nghiệp, giảm 6,0%.

Tây Nguyên có thêm 423 doanh nghiệp, giảm 2,8%; Đông Nam Bộ có 6.397 doanh nghiệp đăng ký mới, giảm 1,4%;

Đồng bằng Sông Cửu Long có mức giảm cao nhất, 8,4% khi có 1.000 doanh nghiệp đăng ký mới.

Tháng 4 ghi nhận có 8.307 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 13,6% so với cùng kỳ năm 2023. Tuy vậy, vẫn có 13.618 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

4 tháng đầu năm, vốn đăng ký bình quân 1 doanh nghiệp vẫn chưa về mốc cũ

Tính chung, số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường trong 4 tháng đầu năm 2024 là 81.260 doanh nghiệp. Con số này gấp 1,2 lần mức bình quân giai đoạn 2019-2023 (67.798 doanh nghiệp).

Theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, từ khi dịch Covid-19 được kiểm soát và các hoạt động sản xuất, kinh doanh được khôi phục trở lại bình thường (2022 tới nay), số lượng doanh nghiệp thành lập mới trong 4 tháng đầu năm luôn được duy trì mức gần 50 nghìn doanh nghiệp.

Với sự gia nhập thị trường của 15.307 doanh nghiệp trong tháng 4, số lượng doanh nghiệp thành lập mới trong 4 tháng đầu năm 2024 đạt trên 51.551 doanh nghiệp, vượt qua ngưỡng trung bình 2 năm gần đây và là mức cao nhất kể từ trước tới nay.

Tuy nhiên, vốn đăng ký bình quân/1 doanh nghiệp dù có tăng, nhưng chưa quay lại mốc cũ 12,8 tỷ đồng (trung bình giai đoạn 2019-2022). Điều này có thể thấy doanh nghiệp vẫn còn thận trọng khi bỏ vốn vào sản xuất, kinh doanh.

Số lượng doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 4 tháng đầu năm 2024 đạt 29.709 doanh nghiệp, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2023. Chỉ tiêu này vẫn duy trì sự hồi phục sau dịch Covid-19, đạt gần 30 nghìn doanh nghiệp so với trung bình giai đoạn 2019-2022 là 18 nghìn doanh nghiệp.

Trong 4 tháng đầu năm, 7/17 ngành có số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm 2023. Cụ thể: Vận tải kho bãi (tăng 20,9%); Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy (tăng 9,6%); Sản xuất phân phối, điện, nước, gas (tăng 8,7%); Nghệ thuật, vui chơi và giải trí (tăng 8,6%); Công nghiệp chế biến, chế tạo (tăng 4,8%); Xây dựng (tăng 3,0%); Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản (tăng 1,2%).

Các ngành còn lại ghi nhận số lượng doanh nghiệp thành lập mới giảm so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, đáng chú ý là dịch vụ lưu trú và ăn uống có mức giảm cao, tới 17,6%…

Tình hình đăng ký kinh doanh 4 tháng đầu năm 2024

+ Số doanh nghiệp thành lập mới: 51.551 doanh nghiệp, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2023.
+ Số vốn đăng ký mới: 507.996 tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2023
+ Có 14.143 doanh nghiệp đăng ký tăng vốn
Số vốn đăng ký tăng thêm: 533.353 tỷ đồng (giảm 11,8% so với cùng kỳ năm 2023).
Vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp: 9,9 tỷ đồng, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2023.
+ Đồng bằng Sông Hồng và Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung có số doanh nghiệp đăng giảm.
Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động: 29.709 doanh nghiệp, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2023
+ 86.365 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, phần lớn là các doanh nghiệp lựa chọn hình thức tạm ngừng kinh doanh trong ngắn hạn (chiếm 70,5%), cụ thể:

Theo: Báo đầu tư

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *