Top 10 ngân hàng có tài sản lớn nhất quý I/2023

Top 10 ngân hàng có tài sản lớn nhất quý I/2023

Cho vay khách hàng cùng các khoản mục chứng khoán đầu tư, chứng khoán kinh doanh đã tăng hàng trăm nghìn tỷ đồng trong quý I/2023, góp phần thúc đẩy bảng cân đối kế toán của các ngân hàng tiếp tục mở rộng.

Top 10 ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất

Theo báo cáo tài chính của các ngân hàng giao dịch trên sàn chứng khoán, tổng tài sản của các nhà băng hiện khoảng 12,86 triệu tỷ đồng, tăng 2,14% so với đầu năm.

Trong đó, top 10 nhà băng có quy mô tài sản lớn nhất đang nắm giữ 10,17 triệu tỷ đồng, tương ứng với 79,5% tổng tài sản các ngân hàng được thống kê.

BIDV, Vietcombank, VietinBank vẫn đang đứng đầu bảng xếp hạng với tổng tài sản hơn 5,77 triệu tỷ đồng, tăng 0.6% so với đầu năm và chiếm gần một nửa tổng tài sản của các nhà băng (44,89%%).

Trong đó, BIDV có quy mô tài sản lớn nhất với hơn 2,1 triệu tỷ đồng, giảm 0,65% so với năm trước. Cho vay khách hàng chiếm 74% tổng tài sản, đóng góp gần 75 nghìn tỷ vào việc mở rộng quy mô bảng cân đối kế toán. Ở chiều ngược lại, tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác và tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước lại là 2 chỉ tiêu kéo tăng trưởng tổng tài sản của BIDV giảm nhiều nhất, mức giảm tổng cộng 84 nghìn tỷ so với đầu năm.

Vietcombank theo sau với khối tài sản hơn 1,84 triệu tỷ đồng, tăng 1,8% so với đầu năm. Ba động lực chính giúp tài sản Vietcombank giữ vững tăng trưởng đó là: 1) Cho vay khách hàng; 2) Tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác và 3) Tiền gửi tại NHNN. Theo đó, ba chỉ tiêu này tăng gần 96.824 tỷ đồng trong quý I/2023.

Xếp thứ 3 là VietinBank . Tính đến 31/03/2023, tổng tài sản của nhà băng này đạt hơn 1,82 triệu tỷ, tăng 0,86% so với đầu năm. Đóng góp nhiều nhất vào tăng trưởng tài sản là khoản cho vay khách hàng (tăng hơn 58 nghìn tỷ) cùng chứng khoán đầu tư (tăng gần 20,2 nghìn tỷ).

Top 10 ngân hàng có tài sản lớn nhất quý I/2023 - Ảnh 2.

Ở khối ngân hàng tư nhân, MB đứng đầu với khối tài sản trị giá hơn 761 nghìn tỷ, tăng trưởng 4,42% so với đầu năm. Quy mô bảng cân đối kế toán của MB được mở rộng chủ yếu nhờ cho vay khách hàng (đóng góp hơn 20,8 nghìn tỷ vào đà tăng trưởng) và chứng khoán đầu tư (tăng hơn 33,15 nghìn tỷ).

Techcombank theo sau với quy mô tài sản gần 724 nghìn tỷ, tăng 3,5% so với đầu năm. Cho vay khách hàng cũng là khoản chiếm tỷ trọng lớn nhất (~64 % tổng tài sản) và là động lực chính thúc đẩy tài sản của nhà băng này tăng lên (đóng góp gần 45 nghìn tỷ vào tăng trưởng tài sản).

5 ngân hàng còn lại trong top 10 ngân hàng có tài sản lớn nhất là VPBank (tài sản hơn 678 nghìn tỷ); ACB (hơn 611 nghìn tỷ); Sacombank (597 nghìn tỷ), SHB (hơn 570 nghìn tỷ) và HDBank (gần 459 nghìn tỷ).

Top 10 ngân hàng có tăng trưởng tổng tài sản lớn nhất quý I/2023

Top 10 ngân hàng có tài sản lớn nhất quý I/2023 - Ảnh 3.

Về mặt tăng trưởng, chỉ có 2 ngân hàng có tăng trưởng tài sản trên 10% là MSB (tăng 10,7%) và HDBank (tăng 10,2%).

Theo sau là VPBank với mức tăng 7,4%. Tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng cũng như tăng trưởng cho vay khách hàng đang là động lực chính thúc đẩy tài sản VPBank mở rộng.

Tiếp theo là SeABank với tổng tài sản hơn 245 nghìn tỷ, tăng 5,9% so với cuối năm 2022.

TPBank đứng thứ năm với mức tăng 4,53%, tổng tài sản đạt gần 344 nghìn tỷ đồng.

MB và VIB có mức tăng trưởng tổng tài sản lần lượt là 4,42% và 4,2%. Trong khi 3 nhà băng còn lại nằm trong top 01 có mức tăng trưởng dưới 4%, gồm Bac A Bank, Techcombank và SHB, lần lượt là 3,9%, 3,5% và 3,5%.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *