2 công ty chứng khoán bị phạt hơn 1 tỷ đồng

CTCP chứng khoán Kỹ thương (TCBS) và CTCP Chứng khoán Tân Việt (TVSI) bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt tổng cộng hơn 1 tỷ đồng vì nhiều sai phạm liên quan trái phiếu doanh nghiệp.

CTCP chứng khoán Kỹ thương (TCBS) bị phạt số tiền 405 triệu đồng. Trong đó, lỗi vi phạm nặng nhất 250 triệu đồng là không đảm bảo thông tin chính xác trong hồ sơ chào bán hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ. Cụ thể, TCBS là tổ chức tư vấn phát hành cho CTCP Wealth Power thực hiện đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ trong năm 2021, mã trái phiếu WPCCB2122001.

2 công ty chứng khoán bị phạt hơn 1 tỷ đồng vì nhiều sai phạm trái phiếu

2 công ty chứng khoán bị phạt hơn 1 tỷ đồng vì nhiều sai phạm trái phiếu

Tại bản công bố thông tin về chào bán trái phiếu riêng lẻ của Wealth Power có nội dung “Tổ chức phát hành đã xin được mọi chấp thuận cần thiết từ (các) cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phát hành trái phiếu, bao gồm chấp thuận đối với phương án phát hành”. Tuy nhiên, Wealth Power không phải là công ty đại chúng, trái phiếu của Wealth Power là trái phiếu phát hành riêng lẻ không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, việc chào bán trái phiếu này của Wealth Power không thuộc trường hợp phải đăng ký, có ý kiến chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

TCBS còn bị phạt 85 triệu đồng vì thực hiện đăng ký, lưu ký trái phiếu GHICB2124001 do CTCP Đầu tư Golden Hill phát hành năm 2021 không đúng thời hạn theo quy định; phạt 70 triệu đồng tiền vì hành vi báo cáo không đúng thời hạn đối với các tài liệu: Báo cáo định kỳ của tổ chức tư vấn quý I, II/2022; báo cáo định kỳ của tổ chức đại lý phát hành/bảo lãnh phát hành quý I, II/2021; báo cáo định kỳ của tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu quý I, II/2021; báo cáo định kỳ của tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu quý IV/2021.

CTCP Chứng khoán Tân Việt (TVSI) bị phạt tổng số tiền 745 triệu đồng vì hàng loạt vi phạm. Cụ thể, 300 triệu đồng là tiền phạt cho hành vi không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ chào bán hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ chính xác và có đầy đủ các nội dung theo quy định phải có trong hồ sơ. TVSI chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm của tổ chức tư vấn trong rà soát việc đáp ứng đầy đủ quy định về hồ sơ chào bán trái phiếu của một số tổ chức phát hành.

TVSI bị phạt 100 triệu đồng vì thực hiện đăng ký, lưu ký trái phiếu chào bán, phát hành riêng lẻ không đúng thời hạn theo quy định, và 150 triệu đồng vì không lưu giữ tài liệu về việc lựa chọn nhà đầu tư tham gia mua chứng khoán chào bán hoặc phát hành riêng lẻ. UBCKNN phát hiện, TVSI không lưu giữ Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán hoặc Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 được soát xét của 1 nhà đầu tư tổ chức tham gia mua trái phiếu chào bán riêng lẻ.

Công ty báo cáo không đúng thời hạn hàng loạt tài liệu: Báo cáo định kỳ của tổ chức tư vấn quý IV/2021; báo cáo định kỳ quý II/2021 của tổ chức đại lý phát hành; các báo cáo định kỳ quý của tổ chức đăng ký, lưu ký.

TVSI cũng bị phạt 150 triệu đồng vi phạm quy định về hạn chế đầu tư của công ty chứng khoán. Từ 1/1/2022 đến 30/8/2022, có nhiều thời điểm tổng giá trị đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp của TVSI vượt quá 70% vốn chủ sở hữu doanh nghiệp.

Việt Linh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *