Becamex IDC đặt mục tiêu lợi nhuận 2023 tăng trưởng 38%, dự chi hơn 800 tỷ trả cổ tức

Kết thúc 3 tháng đầu năm, Becamex IDC ghi nhận lợi nhuận sau thuế 74 tỷ đồng, giảm 81% so với cùng kỳ và chỉ đạt 3% mục tiêu cả năm.

Ngày 29/6 tới đây, Tổng Công ty Đầu tư và phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex IDC, mã chứng khoán: BCM) sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023.

Theo tài liệu vừa công bố, Becamex IDC lên kế hoạch 2023 với tổng doanh thu đạt 9.460 tỷ đồng, tăng 19% so với thực hiện năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 2.628 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2.263 tỷ đồng, lần lượt tăng 38% và 32% so với cùng kỳ.

Becamex IDC đặt mục tiêu lợi nhuận 2023  tăng trưởng 38%, dự chi hơn 800 tỷ trả cổ tức - Ảnh 1.
Becamex IDC đặt mục tiêu lợi nhuận 2023  tăng trưởng 38%, dự chi hơn 800 tỷ trả cổ tức - Ảnh 2.

Ban lãnh đạo Becamex IDC dự báo tình hình kinh doanh năm 2023 còn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức tác động lên khả năng thu hút đầu tư, kế hoạch huy động vốn và tiến độ triển khai các dự án mới. Với hệ sinh thái công nghiệp – đô thị và dịch vụ đã xây dựng nhiều năm, doanh nghiệp sẽ định hướng nguồn lực đầu tư các dự án về thương mại, dịch vụ, sản xuất thông minh, đổi mới sáng tạo nhằm tạo ra động lực tăng trưởng mới giai đoạn 2023-2025.

Cũng trong năm nay, bên cạnh tiếp tục đầu tư các dự án hiện hữu, Tổng công ty dự kiến sẽ huy động nguồn lực để đầu tư các dự án thương mại dịch vụ mang tính lan tỏa và tạo giá trị gia tăng lớn như hoàn thiện pháp lý và đưa vào kinh doanh Khu công nghiệp Cây Trường, khởi công dự án Vòng xoay A1, khánh thành dự án Tòa nhà A9; đầu tư các dự án thành phần thương mại – dịch vụ trong Khu đô thị mới TPM BD; đầu tư hoàn thiện Dự án mở rộng Quốc Lộ 13.

Kết thúc 3 tháng đầu năm, Becamex IDC ghi nhận doanh thu đạt 792 tỷ đồng, giảm 45% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận hơn 74 tỷ đồng, giảm 81% so với cùng kỳ năm trước và chỉ tương đương hơn 3% mục tiêu cả năm.

Nhìn lại năm 2022, tổng doanh thu hợp nhất của Becamex IDC ghi nhận 7.945 tỷ đồng, giảm 3% so với năm trước và chỉ hoàn thành 82% kế hoạch đặt ra. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.714 tỷ đồng, chỉ đạt 59% kế hoạch và tăng trưởng 14% so với năm trước.

Với kết quả trên, Becamex IDC dự kiến chi trả cổ tức tiền mặt theo tỷ lệ 8% (800 đồng/cp), tương ứng giá trị 828 tỷ đồng.

Sang năm 2023, tỷ lệ cổ tức dự kiến sẽ nhích lên mức 9% bằng tiền mặt.

Becamex IDC đặt mục tiêu lợi nhuận 2023  tăng trưởng 38%, dự chi hơn 800 tỷ trả cổ tức - Ảnh 3.

Một nội dung khác cũng sẽ được trình lên cổ đông xem xét và thông qua là việc không thực hiện phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2022. BCM cho biết ĐHĐCĐ năm 2022 đã thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu với tổng mệnh giá là 2.000 tỷ đồng tuy nhiên trong năm vừa qua kênh huy động vốn từ trái phiếu gặp nhiều thông tin không thuận lợi vì vậy Tổng công ty quyết định không phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2022.

Đáng chú ý, mới đây, Becamex IDC đã thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ mệnh giá 1.000 tỷ đồng, dự kiến đáo hạn năm 2025. Trong đó, trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm.

Công ty cho biết kỳ hạn không quá 2 năm, dự kiến phát hành trong tháng 6/2023 và lãi suất tối thiểu dự kiến cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên là 13%/năm (kỳ tính lãi 3 tháng một lần). Số tiền huy động từ đợt phát hành trái phiếu, Becamex dự kiến sẽ thanh toán một phần hoặc toàn bộ số tiền gốc và lãi đến hạn của các khoản nợ trái phiếu của Công ty.

Trên thị trường, chốt phiên 8/6, thị giá BCM đạt 79.300 đồng/cp.

Becamex IDC đặt mục tiêu lợi nhuận 2023  tăng trưởng 38%, dự chi hơn 800 tỷ trả cổ tức - Ảnh 4.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *