Cập nhật BCTC quý 2 tối ngày 28/7: Hàng trăm doanh nghiệp ồ ạt công bố, phần lớn các doanh nghiệp chủ chốt đã ra báo cáo

Một số doanh nghiệp công bố mức lỗ lớn gây bất ngờ.

Thêm nhiều doanh nghiệp tiếp tục công bố tối 28/7:

FPT Retail (FRT) báo lỗ trước thuế 200 tỷ trong quý 2, lỗ lũy kế 6 tháng 198 tỷ đồng
SMC lỗ trước thuế 402 tỷ trong quý 2, lỗ lũy kế 6 tháng 378 tỷ đồng
Vietcombank lãi trước thuế 9.278 tỷ, tăng 25% trong quý 2 và lãi 20.499 tỷ đồng, tăng 18% trong 6 tháng đầu năm
LNTT Vinamilk (VNM) tăng 6% trong quý 2, lũy kế 6 tháng giảm 6%
LNTT quý 2 Hải An (HAH) giảm 72% và 6 tháng giảm 63%

Cập nhật BCTC quý 2 tối ngày 28/7: Hàng trăm doanh nghiệp ồ ạt công bố, phần lớn các doanh nghiệp chủ chốt đã ra báo cáo - Ảnh 1.

LNTT Hoa Sen Group (HSG) quý 2 đạt 12 tỷ đồng, giảm 96% so với cùng kỳ và 6 tháng lỗ 352 tỷ đồng.

Cập nhật BCTC quý 2 tối ngày 28/7: Hàng trăm doanh nghiệp ồ ạt công bố, phần lớn các doanh nghiệp chủ chốt đã ra báo cáo - Ảnh 2.

LNTT REE quý 2 đạt 696 tỷ, giảm 18% và 6 tháng đạt 1.849 tỷ, giảm 2%.

Cập nhật BCTC quý 2 tối ngày 28/7: Hàng trăm doanh nghiệp ồ ạt công bố, phần lớn các doanh nghiệp chủ chốt đã ra báo cáo - Ảnh 3.

Vinhomes (mã chứng khoán: VHM) vừa công bố BCTC quý 2/2023 với doanh thu thuần 32.833 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 9.652 tỷ đồng, lần lượt gấp 7,3 lần và gần 14,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đạt 21.600 tỷ đồng, tăng 295% so với cùng kỳ năm trước.

LNTT Ngân hàng OCB tăng 75% trong quý 2 và 47% trong 6 tháng đầu năm.

Trong khi đó, HAGL Agrico (HNG) lỗ sau thuế quý 2 hơn 128 tỷ và lỗ 6 tháng đầu năm gần 241 tỷ đồng.

Những doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 2/2023:

Cập nhật BCTC quý 2 tối ngày 28/7: Hàng trăm doanh nghiệp ồ ạt công bố, phần lớn các doanh nghiệp chủ chốt đã ra báo cáo - Ảnh 4.
Cập nhật BCTC quý 2 tối ngày 28/7: Hàng trăm doanh nghiệp ồ ạt công bố, phần lớn các doanh nghiệp chủ chốt đã ra báo cáo - Ảnh 5.

Quý 2/2023, Tập đoàn Hòa Phát (HPG) đạt doanh thu 29.800 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế là 1.448 tỷ đồng, tương ứng giảm 64% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm, Hòa Phát ghi nhận 56.665 tỷ đồng doanh thu và hơn 1.830 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 30% và 85% so với cùng kỳ năm trước.

Cập nhật BCTC quý 2 tối ngày 28/7: Hàng trăm doanh nghiệp ồ ạt công bố, phần lớn các doanh nghiệp chủ chốt đã ra báo cáo - Ảnh 6.

Doanh thu tăng 69% nhờ có thêm công ty xúc xích, Masan MeatLife vẫn lỗ sau thuế 179 tỷ đồng trong quý 2, cùng kỳ năm trước lỗ 211 tỷ đồng. Luỹ kế 6 tháng đầu năm, MML ghi nhận doanh thu đạt 3.303 tỷ đồng, tăng 70% so với cùng kỳ và lỗ sau thuế 348 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước lãi 33 tỷ. Lỗ luỹ kế tính đến ngày 30/6 là 259 tỷ đồng.

Cập nhật BCTC quý 2 tối ngày 28/7: Hàng trăm doanh nghiệp ồ ạt công bố, phần lớn các doanh nghiệp chủ chốt đã ra báo cáo - Ảnh 7.

LNTT Habeco (BHN) đạt 229 tỷ đồng trong quý 2, giảm 5% so với cùng kỳ và đạt 234 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, giảm 18%.

LNTT Đạt Phương (DPG) giảm 61% đạt 57 tỷ đồng trong quý 2, và giảm 55% đạt 143 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm.

CTCP Vincom Retail (VRE) ghi nhận tổng doanh thu thuần hợp nhất quý 2 đạt 2.173 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.001 tỷ đồng, tăng hơn 29% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng 2023 , doanh thu thuần VRE đạt 4.116 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 2.025 tỷ đồng , tăng trưởng lần lượt 28% và 76% so với cùng kỳ.

CTCP Thế Giới Số (Digiworld, mã: DGW) ghi nhận doanh thu quý 2 đạt 4.543 tỷ đồng, giảm 6% so với thực hiện năm trước, lợi nhuận gộp cải thiện 22,8% lên 393 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng mạnh, Digiwolrd báo lãi trước thuế 111,8 tỷ đồng, giảm 35,2% so với thực hiện năm trước. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 83 tỷ đồng, giảm gần 40%. Lũy kế 6 tháng, Digiworld ghi nhận lợi nhuận ròng 162 tỷ đồng, giảm 53,3% so với cùng kỳ năm trước.

Hai CTCK Vndirect (VND) và Chứng khoán Thành Công (TCSC – TCI) công bố BCTC hợp nhất quý 2/2023 với LNTT quý 2 của VND giảm 4% đạt 536 tỷ đồng và LNTT quý 2 của TCI tăng 28% lên 29 tỷ đồng.

CTCP Tập đoàn Yeah1 (YEG) báo lãi trước thuế quý 2/2023 gần 6 tỷ đồng, giảm 24%, lũy kế 6 tháng, YEG lãi trước thuế gần 10 tỷ đồng, tăng 20%.

Haxaco (HAX) báo lãi quý 2/2023 giảm 96% còn 5 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng, doanh nghiệp lãi 10 tỷ đồng, giảm 94%.

Cập nhật BCTC quý 2 tối ngày 28/7: Hàng trăm doanh nghiệp ồ ạt công bố, phần lớn các doanh nghiệp chủ chốt đã ra báo cáo - Ảnh 8.
Cập nhật BCTC quý 2 tối ngày 28/7: Hàng trăm doanh nghiệp ồ ạt công bố, phần lớn các doanh nghiệp chủ chốt đã ra báo cáo - Ảnh 9.
Cập nhật BCTC quý 2 tối ngày 28/7: Hàng trăm doanh nghiệp ồ ạt công bố, phần lớn các doanh nghiệp chủ chốt đã ra báo cáo - Ảnh 10.

Các doanh nghiệp đã công bố BCTC quý 2/2023 sắp xếp theo ngành:

Cập nhật BCTC quý 2 tối ngày 28/7: Hàng trăm doanh nghiệp ồ ạt công bố, phần lớn các doanh nghiệp chủ chốt đã ra báo cáo - Ảnh 11.

 

Huyền Trang

Nhịp sống thị trường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *