Đà Nẵng: Nhà ở xã hội bán sai đối tượng sẽ bị thu hồi

Trường hợp phát hiện các hành vi làm giả con dấu, chữ ký, tài liệu và các hành vi có dấu hiệu vi phạm hành sự, sẽ chuyển cơ quan công an xem xét, xử lý theo đúng quy định…

Một dự án nhà ở xã hội tại Đà Nẵng.

Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng vừa phát đi văn bản số 6400 về việc chấn chỉnh công tác xét duyệt hồ sơ đăng ký thuê, mua nhà ở xã hội từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước.

Thời gian qua, Sở Xây dựng nhận được thông tin phản ánh liên quan đến công tác tiếp nhận, nhận xét hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại một số dự án trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đề nghị UBND các quận, huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về nhà ở trên địa bàn, thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động giao dịch nhà ở, kinh doanh dịch vụ bất động sản và quản lý, sử dụng nhà ở xã hội theo quy định tại Nghị định số 16 (ngày 28/01/2022) của Chính phủ.

UBND các quận, huyện chỉ đạo UBND các phường, xã tăng cường trách nhiệm trong công tác xác nhận hồ sơ đăng ký thuê, mua nhà ở xã hội của các cá nhân thường trú, tạm trú trên địa bàn.

Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội tăng cường trách nhiệm trong công tác hướng dẫn, tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ đăng ký thuê, mua nhà ở xã hội theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng yêu cầu chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội kiên quyết trả hồ sơ đối với trường hợp không đảm bảo đối tượng, điều kiện, thành phần hồ sơ đăng ký thuê, mua nhà ở xã hội theo quy định.

Trường hợp phát hiện các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh dịch vụ bất động sản không đúng quy định, đề nghị chuyển thông tin đến UBND các quận, huyện để xem xét, xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 16 của Chính phủ.

Trường hợp phát hiện các hành vi lừa đảo, làm giả con dấu, chữ ký, tài liệu và các hành vi có dấu hiệu vi phạm hành sự, đề nghị chuyển thông tin đến cơ quan công an để xem xét, xử lý theo quy định.

Chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội chịu trách nhiệm công bố công khai thông tin dự án, tiến độ dự án, số lượng căn hộ, diện tích căn hộ, giá bán, cho thuê từng căn hộ; đối tượng, điều kiện được thuê, mua; nguyên tắc, tiêu chí xét duyệt; thành phần, biểu mẫu hồ sơ; địa chỉ, thời gian bắt đầu và kết thúc nộp hồ sơ đăng ký, số điện thoại liên hệ; quy định về quản lý, sử dụng nhà ở xã hội … tại trang thông tin điện tử của chủ đầu tư (nếu có), sàn giao dịch bất động sản của chủ đầu tư (nếu có), trụ sở của chủ đầu tư, địa điểm tiếp nhận hồ sơ để cá nhân có nhu cầu được tiếp cận thông tin.

Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cũng yêu cầu cá nhân có nhu cầu thuê, mua nhà ở xã hội tìm hiểu đầy đủ thông tin các dự án nhà ở xã hội đủ điều kiện bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuê, mua theo thông báo của Sở Xây dựng, các quy định về quản lý, sử dụng nhà ở xã hội trước khi nộp hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội; liên hệ trực tiếp chủ đầu tư dự án để được hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội.

Đồng thời thực hiện kê khai thông tin trung thực, đúng quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký thuê, mua nhà ở xã hội.

Trường hợp phát hiện hành vi kê khai không đúng sự thật, không đúng quy định sẽ xem xét hủy kết quả xét duyệt, hủy hợp đồng (trường hợp đã ký hợp đồng) và thu hồi nhà ở xã hội (trường hợp đã bàn giao nhà) theo đúng quy định.

Trường hợp phát hiện các hành vi làm giả con dấu, chữ ký, tài liệu và các hành vi có dấu hiệu vi phạm hành sự, sẽ chuyển cơ quan công an xem xét, xử lý theo đúng quy định…

Xem thêm các bài viết khác tại Businesstoday:

Ban Mai

Vneconomy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *