Đề nghị các ngân hàng thương mại mua lại trái phiếu đã trung gian chào bán cho các nhà đầu tư

Trong văn bản trả lời kiến nghị của Cử tri TP HCM, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã đề nghị các ngân hàng thương mại (NHTM) mua lại trái phiếu đã trung gian chào bán cho các nhà đầu tư.

Vừa qua, cử tri TP HCM đã có kiến nghị NHNN chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tình hình và hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) của các tổ chức tín dụng để có thể kịp thời phát hiện và cảnh báo các rủi ro cũng như có biện pháp xử lý theo quy định, đảm bảo an toàn cho hệ thống các tổ chức tín dụng.

NHNN cũng đã có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri TP HCM liên quan đến vấn đề này. Trong đó NHNN nêu rõ thời gian qua để đảm bảo an toàn hoạt động của ngân hàng, cơ quan này đã thực hiện các biện pháp nhằm kiểm soát, hạn chế rủi ro đối với hoạt động đầu tư TPDN tại các tổ chức tín dụng.

 Ngân hàng nhà nước đã có trả lời kiến nghị cử tri TP HCM về các giải pháp để giải quyết khó khăn cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp (Ảnh TL)

Ngân hàng nhà nước đã có trả lời kiến nghị cử tri TP HCM về các giải pháp để giải quyết khó khăn cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp (Ảnh TL)

Trong số đó có thể kể đến như quy định tổ chức tín dụng mua, bán TPDN phải có hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ và chỉ được mua TPDN khi có tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.

Ngoài ra, tổ chức tín dụng cũng không được mua TPDN phát hành trong đó có mục đích để cơ cấu lại các khoản nợ doanh nghiệp; để tăng quy mô vốn hoạt động thì không được mua TPDN phát hành trong đó có mục đích để góp vốn, mua cổ phần tại doanh nghiệp khác.

Tổ chức tín dụng cũng không được bán TPDN cho công ty con của chính tổ chức tín dụng đó. Đồng thời trong vòng 12 tháng sau khi bán TPDN chưa niêm yết, tổ chức tín dụng cũng không được mua TPDN chưa niêm yết mà tổ chức tín dụng đã bán và/hoặc TPDN chưa niêm yết được phát hành cùng lô/cùng đợt phát hành với TPDN chưa niêm yết mà tổ chức tín dụng đã bán…

Về những giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho thị trường TPDN trong thời gian tới, NHNN sẽ tăng cường thanh tra, giám sát hoạt động đầu tư TPDN, việc cung cấp các dịch vụ liên quan đến TPDN để có các biện pháp ngăn ngừa, phát hiện các rủi ro, vi phạm phát sinh một cách kịp thời, đồng thời thường xuyên cảnh báo, chấn chỉnh tổ chức tín dụng đối với hoạt động này.

NHNN cũng đưa ra giải pháp đó là tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính và các bộ, ngành nhằm đẩy mạnh việc thực hiện các giải pháp cơ cấu lại và phát triển bền vững các phân đoạn thị trường tài chính, trong đó có thị trường TPDN để thúc đẩy thị trường TPDN trở thành kênh huy động vốn trong trung và dài hạn cho nền kinh tế.

Về phía các NHTM, NHNN cũng đề nghị các NHTM có trách nhiệm mua lại trái phiếu mà ngân hàng đã đứng ra làm trung gian chào bán cho các nhà đầu tư của cử tri, NHNN nêu rõ, căn cứ vào các quy định hiện hành, doanh nghiệp phát hành trái phiếu có trách nhiệm thanh toán đầy đủ, đúng hạn nợ gốc và lãi trái phiếu cho nhà đầu tư theo các điều khoản, điều kiện của trái phiếu.

Đối với trường hợp các trái phiếu chào bán tại thị trường trong nước mà doanh nghiệp phát hành không thể thanh toán đầy đủ, đúng hạn nợ gốc, lãi trái phiếu theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP, doanh nghiệp cũng có thể đàm phán với trái chủ để thanh toán gốc, lãi trái phiếu đến hạn bằng tài sản khác.

Những NHTM có trách nhiệm mua lại TPDN khi NHTM là đơn vị thực hiện hoạt động đại lý phát hành và có cam kết, ký hợp đồng với nhà đầu tư về việc mua lại TPDN đã phát hành.

Bích Diễm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *