Vietinbank dự kiến phát hành 9.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng

Vietinbank dự kiến phát hành 9.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank, mã: CTG) sẽ phát hành 5.000 tỷ đồng trái phiếu từ quý IV/2022 đến quý I/2023 và 4.000 tỷ đồng trái phiếu từ quý II/2023 – quý III/2023.

HĐQT VietinBank vừa thông qua việc sửa đổi phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ các đợt phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2022. Ngân hàng này sẽ phát hành tối đa 9.000 tỷ đồng trái phiếu thay vì 8.000 tỷ như kế hoạch trước đó, gồm 3.500 tỷ trái phiếu kỳ hạn 8 năm và 5.500 tỷ trái phiếu kỳ hạn 10 năm.

Dự kiến phát hành chia làm 2 đợt: Đợt 1 từ quý IV/2022 đến quý I/2022 với 5.000 tỷ đồng và đợt 2 là từ quý II/2023 đến quý III/2023 với 4.000 tỷ đồng. Trường hợp đợt 1 chưa phát hành hết khối lượng chào bán như dự kiến thì phần bán chưa hết được chuyển qua đợt 2 tương ứng theo từng kỳ hạn trái phiếu.

VietinBank sẽ thực hiện quyền mua lại trái phiếu sau 3 năm kể từ ngày phát hành đối với lô trái phiếu kỳ hạn 8 năm, còn phần trái phiếu kỳ hạn 10 năm sẽ được thực hiện mua lại sau 5 năm kể từ ngày phát hành.

Lãi suất của các trái phiếu trên là lãi suất thả nổi (có điều chỉnh theo định kỳ), áp dụng cho toàn bộ thời hạn của mỗi trái phiếu, tính theo tỷ lệ phần trăm trên năm (%/năm) và được xác định theo công thức: Lãi suất mỗi trái phiếu suất tham chiếu + biên độ lãi suất.

Số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được Vietinbank dùng để tăng quy mô vốn hoạt động, tăng vốn cấp 2 và đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Đồng thời thực hiện cho vay nền kinh tế (bao gồm các khoản cho vay được giải ngân trước và sau thời điểm phát hành trái phiếu) với các ngành nghề, lĩnh vực: Công nghệ chế biến, chế tạo; sản xuất và phân phối điện, khí đốt;…

Vietinbank cho biết, mức độ sử dụng vốn sẽ căn cứ theo tiến độ giải ngân cụ thể của từng ngành nghề, lĩnh vực nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động và an toàn hoạt động theo quy định NHNN.

Trong trường hợp số tiền dự kiến thu được từ chào bán không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích như kế hoạch, VietinBank có thể sử dụng và bố trí nguồn vốn thông qua các kênh huy động vốn khác như huy động tiền gửi dân cư, tổ chức, phát hành giấy tờ giá khác… phù hợp với quy định pháp luật, nhằm đảm bảo và đáp ứng tối đa nhu cầu giải ngân/cho vay đối với từng ngành nghề, lĩnh vực nghề cụ thể, trên cơ sở bảo đảm mục tiêu cân đối, sử dụng vốn hiệu quả, an toàn của VietinBank.

Trước đó, tại danh sách những ngân hàng phát hành trái phiếu nhiều nhất trong 10 tháng đầu năm 2022 của FiinGroup công bố, VietinBank giữ vị trí thứ 10 với 5.610 tỷ đồng trái phiếu được phát hành với kỳ hạn bình quân 8-9 năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *