Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm đến cùng về dư nợ trái phiếu

Doanh nghiệp còn dư nợ trái phiếu có trách nhiệm đến cùng đối với nghĩa vụ nợ trái phiếu, chủ động minh bạch thông tin tình hình tài chính.

Mới đây, Bộ Tài chính chia sẻ về các vấn đề liên quan đến thị trường trái phiếu doanh nghiệp sau khi Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị định số 08/2023/NĐ-CP vào ngày 5/3 vừa qua.

Theo Bộ Tài chính, để phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp an toàn, lành mạnh, đồng thời củng cố niềm tin của nhà đầu tư thì các chủ thể tham gia trên thị trường phải tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, doanh nghiệp phải có trách nhiệm đến cùng đối với nghĩa vụ nợ trái phiếu, chủ động minh bạch thông tin tình hình tài chính, khả năng trả nợ của doanh nghiệp thông qua kết quả xếp hạng tín nhiệm và kiểm toán báo cáo tài chính.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng phải công bố đầy đủ thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu, tình hình sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu. Để đảm bảo uy tín trên thị trường, doanh nghiệp phải có trách nhiệm thanh toán đầy đủ nghĩa vụ nợ trái phiếu theo phương án phát hành trái phiếu đã công bố thông tin cho nhà đầu tư.

Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm đến cùng về dư nợ trái phiếu

Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm đến cùng về dư nợ trái phiếu

Đối với nhà đầu tư, khi tham gia thị trường cần có hiểu biết đầy đủ về quy định của pháp luật, tiếp cận đầy đủ thông tin về doanh nghiệp phát hành và trái phiếu, đánh giá kỹ tình hình tài chính của doanh nghiệp phát hành, phân biệt rõ sản phẩm trái phiếu doanh nghiệp với tiền gửi ngân hàng, đánh giá mức độ rủi ro tương xứng với lợi nhuận khi đầu tư trái phiếu và chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình.

Đối với các tổ chức cung cấp dịch vụ có trách nhiệm nâng cao chất lượng dịch vụ, tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật và thực hiện nghĩa vụ báo cáo, cung cấp đầy đủ thông tin cho nhà đầu tư. Các tổ chức cũng cần làm rõ sự khác biệt giữa trái phiếu doanh nghiệp và tiền gửi tiết kiệm ngân hàng và đảm bảo nhà đầu tư phải đáp ứng đủ điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

PV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *