Gelex (GEX) hoàn tất mua lại hơn 150 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Tổng cộng, Gelex đã mua lại trước hạn tổng cộng hơn 150 tỷ đồng trái phiếu trước hạn trong ngày 20/2.

CTCP Tập đoàn Gelex (mã CK: GEX) vừa công bố thông tin về việc hoàn tất mua lại trước hạn hai lô trái phiếu phát hành năm 2020 và đáo hạn năm 2023 trong ngày 20/2. Cụ thể như sau:

Gelex hoàn tất mua lại 45,4 tỷ đồng trái phiếu trước hạn lô trái phiếu mã BONDGEX /2020.01 , kỳ hạn 3 năm phát hành ngày 22/7/2020 và đáo hạn ngày 22/7/2023 với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Khối lượng mã trái phiếu này hiện còn lại 11,7 tỷ đồng.

Với mã trái phiếu BONDGEX /2020.02 , Gelex hoàn tất mua lại 104,9 tỷ đồng trái phiếu trước hạn. Đây là lô trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, phát hành ngày 23/07/2020 và đáo hạn ngày 23/7/2023. Theo đó, giá trị còn lại của lô trái phiếu mã này là 17,1 tỷ đồng.

Tổng cộng, Gelex đã mua lại trước hạn tổng cộng hơn 150 tỷ đồng trái phiếu trước hạn. Tại ngày 31/12/2022, tổng nợ phải đạt 31.339 tỷ đồng. Trong đó vay và nợ thuê tài chính ghi nhận 16.842 tỷ đồng, bao gồm 1.237 tỷ đồng trái phiếu đến hạn thanh toán và 1.957 tỷ đồng trái phiếu thường.

Về tình hình kinnh doanh, Gelex ghi nhận tổng doanh thu đạt 32.263,7 tỷ đồng trong năm 2022, tăng 12% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế 2.093 tỷ đồng, nhích thêm gần 2% so với thực hiện của năm 2021 và hoàn thành 80% chỉ tiêu lợi nhuận đề ra.

Trên thị trường, chốt phiên 23/2, thị giá cổ phiếu GEX đạt 12.500 đồng/cp.

Gelex (GEX) hoàn tất mua lại hơn 150 tỷ đồng trái phiếu trước hạn - Ảnh 1.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *