HoSE đề nghị các công ty chứng khoán dừng chuyển đổi sang hệ thống KRX

HoSE đề nghị các công ty chứng khoán dừng chuyển đổi sang hệ thống KRX

Căn cứ trên tình hình thực tế triển khai, Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM đề nghị công ty chứng khoán dừng kế hoạch chuyển đổi hệ thống giao dịch…

HoSE đề nghị các công ty chứng khoán dừng chuyển đổi sang hệ thống KRX
Ảnh minh họa.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM vừa có công văn gửi các công ty chứng khoán về việc chuyển đổi hệ thống giao dịch chuẩn bị cho triển khai chính thức. Công văn nêu rõ, căn cứ trên tình hình thực tế triển khai, Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM đề nghị công ty chứng khoán dừng kế hoạch chuyển đổi hệ thống giao dịch được nêu tại công văn số 700 ngày 21/4/2024.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đề nghị các công ty chứng khoán tiếp tục đảm bảo hệ thống giao dịch hiện tại vận hành an toàn ổn định và thông suốt.

Trước đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo đến các công ty chứng khoán kế hoạch chuyển đổi hệ thống giao dịch mới chuẩn bị cho triển khai chính thức. Theo lộ trình, ngày 27,28 và 29/4: Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thực hiện chuyển đổi hệ thống giao dịch. Các công ty chứng khoán chủ động có kế hoạch và thực hiện các công việc chuẩn bị để đồng bộ triển khai.

Ngày 30/4: Các công ty chứng khoán thực hiện kiểm tra chuyển đổi. Ngày giao dịch trên hệ thống là 2/5. Dữ liệu giao dịch là dữ liệu cuối ngày 26/4. Các công ty chứng khoán kiểm tra giao dịch thông suốt trên hệ thống của mình với hệ thống mới của Sở như ngày giao dịch bình thường, tuyệt đối không dùng phần mềm nhập lệnh tự động và thử nghiệm tình huống bất thường, không thực tế.

Cuối ngày 30/4, dựa vào kết quả kiểm thử, Sở sẽ thông báo triển khai chính thức hệ thống giao dịch mới. Trong trường hợp không triển khai chính thức, các công ty chứng khoán chủ động chuẩn bị hệ thống để tiếp tục giao dịch trên hệ thống giao dịch hiện tại.

Ngày 2/5: Dự kiến triển khai chính thức hệ thống giao dịch mới.

Các công ty chứng khoán sau đó cũng đưa ra lộ trình nâng cấp lên hệ thống mới và lưu ý nhà đầu tư hàng loạt vấn đề quan trọng.

Tuy nhiên, lộ trình một lần nữa bị thay đổi do Ủy ban Chứng khoán không chấp nhận do HoSE không tuân thủ một số quy định nêu trên.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho rằng việc HoSE trình đề xuất chấp thuận vận hành chính thức hệ thống KRX khi chưa báo cáo Bộ Tài chính, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và chưa có ý kiến của các đơn vị thụ hưởng như HNX, VSDC là chưa đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

Ủy ban Chứng khoán cho rằng chưa có đủ cơ sở để chấp thuận đề nghị của HoSE đưa hệ thống KRX vào vận hành chính thức vào ngày 2/5/2024.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu các Sở Giao dịch Chứng khoán, VDSC chịu trách nhiệm trước pháp luật về đảm bảo hệ thống giao dịch, đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ hiện tại vận hành an toàn, ổn định và thông suốt trong mọi tình huống.

Theo: Vneconomy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *