Từ ngày 2.5 dự kiến vận hành hệ thống giao dịch chứng khoán mới KRX

Từ ngày 2.5 dự kiến vận hành hệ thống giao dịch chứng khoán mới KRX

Theo dự kiến ngày 2.5 hệ thống giao dịch chứng khoán mới KRX sẽ bắt đầu được vận hành.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) ngày 21.4 gửi thông báo đến các công ty chứng khoán về kế hoạch chuyển đổi hệ thống giao dịch KRX chuẩn bị cho việc triển khai chính thức. Theo dự kiến, hệ thống KRX sẽ được triển khai chính thức.

Theo thông báo từ HOSE, kế hoạch chuyển đổi hệ thống giao dịch mới chuẩn bị cho triển khai chính thức bắt đầu từ ngày 24.4. Cụ thể, ngày 24 – 25.4, các công ty chứng khoán kiểm tra kết nối đến HOSE. Ngày 26.4, dữ liệu cuối ngày sẽ được chuyển đổi sang hệ thống giao dịch mới của sở. Các công ty chứng khoán chủ động chuẩn bị dữ liệu để thực hiện kiểm tra chuyển đổi (Cutover test).

Từ ngày 2.5 dự kiến vận hành hệ thống giao dịch chứng khoán mới KRX
Dự kiến ngày 2.5 sẽ đưa vào vận hành hệ thống giao dịch chứng khoán mới KRX- ĐÀO NGỌC THẠCH

Từ ngày 27 – 29.4, HOSE thực hiện chuyển đổi hệ thống giao dịch. Các công ty chứng khoán chủ động có kế hoạch và thực hiện các công việc chuẩn bị để đồng bộ triển khai. Ngày 30.4, các công ty chứng khoán thực hiện kiểm tra chuyển đổi (Cutover Test). Ngày giao dịch trên hệ thống là 2.5. Dữ liệu giao dịch là dữ liệu cuối ngày 26.4. Các công ty chứng khoán kiểm tra giao dịch thông suốt trên hệ thống của mình với hệ thống mới của sở như ngày giao dịch bình thường (không dùng phần mềm nhập lệnh tự động và thử nghiệm tình huống bất thường, không thực tế).

Cuối ngày 30.4, dựa vào kết quả kiểm thử Cutover test, HOSE sẽ thông báo triển khai chính thức hệ thống giao dịch mới. Trong trường hợp không triển khai chính thức, các công ty chứng khoán chủ động chuẩn bị hệ thống để tiếp tục giao dịch trên hệ thống giao dịch hiện tại.

Thông báo nêu rõ: Ngày 2.5, HOSE dự kiến triển khai chính thức hệ thống giao dịch mới. HOSE đề nghị các công ty chứng khoán nghiêm túc thực hiện chuyển đổi hệ thống của mình và báo cáo sở ngay nếu có vấn đề phát sinh.

Trước đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cũng có động thái xúc tiến triển khai hệ thống, nhằm mục tiêu đưa vào vận hành chính thức từ ngày 2.5. Theo chỉ đạo tại cuộc họp ngày 19.4 của Bộ Tài chính, HNX đã yêu cầu các cá nhân và đơn vị liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai công việc thuộc gói thầu KRX.

KRX là hệ thống công nghệ thông tin quản lý và điều hành giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam, được HOSE ký kết với Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc (KRX) vào năm 2012. Theo kỳ vọng, khi hệ thống giao dịch chứng khoán mới được đưa vào thực hiện sẽ mang đến các sản phẩm, giải pháp giao dịch và thanh toán mới cho thị trường chứng khoán Việt Nam như: giao dịch trong ngày (T+0), bán khống (short selling), rút ngắn thời gian thanh toán, hợp đồng quyền chọn (option contract)…

Theo: Thanh Niên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *