Không còn thu nhập từ bán tàu, Vận tải xăng dầu Vitaco (VTO) báo lãi 71 tỷ đồng trong năm 2022, giảm 45% mặc dù doanh thu tăng mạnh

Năm 2022 VTO đặt mục tiêu doanh thu đạt 896 tỷ đồng và 25 tỷ đồng LNTT, 19 tỷ đồng LNST theo đó với kế hoạch này kết thúc năm VTO vượt 32% kế hoạch về doanh thu và 274% kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

CTCP Vận tải Xăng dầu Vitaco (mã CK: VTO) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2022. Theo đó, doanh thu thuần quý 4 của công ty đạt 342,5 tỷ đồng, tăng 70% so với cùng kỳ. Luỹ kế cả năm 2022, doanh thu công ty đạt 1.180 tỷ đồng, tăng 25% so với năm ngoái.

Doanh thu tăng cao nên lãi gộp quý 4 của VTO cũng tăng lên 82 tỷ đồng, tăng 147% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, trong quý, doanh thu tài chính của công ty cũng tăng 4,7 lần lên 20 tỷ đồng. Trong đó có hơn 12 tỷ đồng là cổ tức, lợi nhuận được chia, lãi tiền gửi 5,2 tỷ đồng và lãi chênh lệch tỷ giá 2,6 tỷ đồng.

Trừ đi các chi phí, VTO lãi thuần từ hoạt động kinh doanh đạt hơn 66 tỷ đồng, cao gấp 4,4 lần quý 4/2021.

Tuy nhiên, do khoản thu nhập khác chỉ 98 triệu đồng, trong khi cùng kỳ khoản này lên tới 99 tỷ đồng, do trong năm ngoái VTO thu lãi từ bán TSCĐ hơn 93 tỷ đồng. Kết quả, VTO lãi trước thuế 66,4 tỷ đồng, giảm 42% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế 55 tỷ đồng, giảm 39%.

Không còn thu nhập từ bán tàu, Vận tải xăng dầu Vitaco (VTO) báo lãi 71 tỷ đồng trong năm 2022, giảm 45% mặc dù doanh thu tăng mạnh - Ảnh 1.

Luỹ kế cả năm 2022, VTO lãi sau thuế 71 tỷ đồng, giảm 45% so với năm 2021.

Năm 2022 VTO đặt mục tiêu doanh thu đạt 896 tỷ đồng và 25 tỷ đồng LNTT, 19 tỷ đồng LNST theo đó với kế hoạch này kết thúc năm VTO vượt 32% kế hoạch về doanh thu và 274% kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

Tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản VTO đạt 1.692 tỷ đồng, giảm gần 4% so với thời điểm đầu năm. Tài sản cố định chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản của VTO với 912 tỷ đồng, chiếm 54%; sau đó là các khoản tiền và tương đương tiền 531 tỷ đồng, chiếm 31%.

Tổng nợ phải trả của VTO ở mức 543 tỷ đồng, giảm 11% so với đầu năm và chiếm 32% cơ cấu nguồn vốn của công ty. Trong đó, nợ vay tài chính ở mức 368 tỷ đồng, có 81 tỷ là nợ vay ngắn hạn và 287 tỷ đồng là nợ vay dài hạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *