Lịch chốt quyền cổ tức, phát hành thêm tuần 17/4 – 21/4: Loạt doanh nghiệp trả cổ tức tiền mặt trên 25%

Có khá nhiều doanh nghiệp chia cổ tức tiền mặt cao trong tuần này.

Theo thống kê, có 18 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức trong tuần 17/4 – 21/4. Trong đó, cả 15 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt, 2 doanh nghiệp trả cổ tức bằng cổ phiếu, 1 doanh nghiệp phát hành thêm trong tuần này.

Trong số các doanh nghiệp chia cổ tức tiền mặt tuần này, có 4 doanh nghiệp chia cổ tức trên 25%.

Lịch chốt quyền cổ tức, phát hành thêm tuần 17/4 – 21/4: Loạt doanh nghiệp trả cổ tức tiền mặt trên 25% - Ảnh 1.

CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (mã RAL) thông báo tạm ứng cổ tức đợt 2/2022 với tỷ lệ 25%, tương đương 2.500 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/4. Ngày thực hiện là 26/4.

Với số lượng đang lưu hành gần 23 triệu cổ phiếu, RAL sẽ chi gần 58 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức cho cổ đông. Trước đó, doanh nghiệp đã tạm ứng cổ tức đợt 1 vào tháng 9/2022 với tỷ lệ 25%.

Như vậy, công ty đã tạm ứng cổ tức năm 2022 với tổng tỷ lệ 50%, bằng mức cổ tức được ĐHĐCĐ thường niên thông qua.

Ngày 18/4, CTCP Đường Quảng Ngãi (mã QNS) sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ 15%, tương đương ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/4.

Với gần 357 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính QNS cần hơn 535 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này. Thời gian thanh toán từ ngày 27/4.

Trước đó, công ty đã 2 lần tạm ứng cho cổ đông, lần lượt vào tháng 9/2022 và 1/2023 với tổng tỷ lệ 15%. Như vậy, tổng mức chi trả cổ tức năm 2022 của QNS là 30% bằng tiền.

Ngày 19/4 tới đây, CTCP Công viên nước Đầm Sen (mã DSN) chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức đợt cuối  năm 2022 cho cổ đông với tỷ lệ 25% tiền mặt .

Trước đó, DSN đã chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2022 với tỷ lệ 15% bằng tiền mặt cho cổ đông. Như vậy, tổng tỷ lệ cổ tức 2022 của DSN là 40%, tương đương cổ đông sở hữu một cổ phiếu nhận được 4.000 đồng.

Sang đến năm 2023, DSN đưa mục tiêu tổng doanh thu là 210 tỷ đồng, tổng nguồn tích lũy là 50% tổng doanh thu, tương đương 105 tỷ đồng. Tỷ lệ trả cổ tức tối thiểu cho cổ đông  năm 2023 là 24%  vốn điều lệ, tương đương 120 tỷ đồng.

CTCP Vận tải biển Hải Âu (Sesco, mã SSG) thông báo 21/4 tới đây là ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức tiền mặt năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ 37%, tương đương 3.700 đồng/cp. Ngày thanh toán dự kiến vào 10/5.

Với gần 5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi 19 tỷ đồng để hoàn thành đợt chia cổ tức này. Đây cũng là đợt chia cổ tức đầu tiên sau hơn 10 năm “thắt hầu bao” của SSG. Doanh nghiệp từng trả cổ tức gần nhất là cho năm 2010 với tỷ lệ 10% bằng tiền mặt.

CTCP Lương thực Thực phẩm Safoco (mã SAF) thông báo ngày 22/4 tới đây là ngày đăng ký cuối cùng để chia cổ tức tiền mặt năm 2022 bằng tiền tỷ lệ 34%, tương đương 3.400 đồng/cp. Ngày thanh toán là ngày 18/5. Với hơn 12 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi khoảng 41 tỷ đồng trả cổ tức cho đợt này.

Theo báo cáo tài chính quý 1/2023 công bố mới đây, Safoco ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 194 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, chi phí vốn lại tăng hơn 5% khiến lãi gộp giảm 8%, xuống còn 39 tỷ đồng. Khấu trừ các chi phí khác, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 17 tỷ đồng, tương đương mức lãi trước thuế quý 1/2022.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *