Lịch chốt quyền cổ tức, phát hành thêm tuần 8/5 – 12/5: Loạt doanh nghiệp trả cổ tức tiền mặt cao trên 40%

Lịch chốt quyền cổ tức, phát hành thêm tuần 8/5 – 12/5: Loạt doanh nghiệp trả cổ tức tiền mặt cao trên 40%

Trong danh sách chốt quyền cổ tức tiền mặt tuần tới, có tới 5 doanh nghiệp chia cổ tức bằng tiền với tỷ lệ trên 40%.

Theo thống kê, có 32 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức trong tuần 8/5 – 12/5. Trong đó, 30 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt, 1 doanh nghiệp trả cổ tức bằng cổ phiếu, 1 doanh nghiệp phát hành thêm trong tuần này.

Tuần tới có khá nhiều doanh nghiệp chốt quyền chia cổ tức tiền mặt cao, trong đó có tới 5 doanh nghiệp chia cổ tức với tỷ lệ trên 40%.

Lịch chốt quyền cổ tức, phát hành thêm tuần 8/5 – 12/5: Loạt doanh nghiệp trả cổ tức tiền mặt cao trên 40% - Ảnh 1.

 

Lịch chốt quyền cổ tức, phát hành thêm tuần 8/5 – 12/5: Loạt doanh nghiệp trả cổ tức tiền mặt cao trên 40% - Ảnh 2.

Ngày 10/5 tới đây, CTCP Vận tải và chế biến than Đông Bắc (mã VDB) sẽ tiến hành chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền. Tỷ lệ chi trả 50,8%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 5.830 đồng. Với thị giá vỏn vẹn 900 đồng/cổ phiếu, cổ đông công ty sắp nhận số cổ tức gấp 6,5 lần thị giá. Thời gian thanh toán vào 5/6.

CTCP Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái (mã CAP)  cũng thông báo chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu niên độ 2021-2022 với tổng tỷ lệ 70%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/5.

Cụ thể, CAP dự kiến trả cổ tức bằng tiền mặt theo tỷ lệ 42%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗ 1 cổ phiếu được nhận về 4.200 đồng. Thời gian chi trả dự kiến trong quý 2/2023.

Song song với đó, CAP còn thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ phát hành 28%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 28 cổ phiếu mới. Như vậy, gần 2,2 triệu cổ phiếu mới sẽ được phát hành, nguồn vốn được lấy từ LNST chưa phân phối. Thời gian phát hành dự kiến cũng trong quý 2/2023.

CTCP Dược Hậu Giang (mã DHG) thông báo ngày 11/5 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức tiền mặt năm 2022 tỷ lệ 35% (1 cổ phiếu nhận 3.500 đồng). Thời gian thanh toán là ngày 19/5. Với gần 131 triệu cổ phiếu DHG đang lưu hành, Dược Hậu Giang dự kiến sẽ chi ra gần 458 tỷ đồng chia cổ tức lần này cho cổ đông.

Trước đó, DHG cũng công bố quyết định của HĐQT tăng tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt của năm 2022 từ 30% so với kế hoạch lên mức 35%. Quyết định tăng tỷ lệ chia cổ tức được đưa ra sau khi Dược Hậu Giang có một năm kinh doanh khởi sắc. Cụ thể, luỹ kế cả năm 2022 cả doanh thu và LNST của DHG đều đạt mức tăng trưởng hai con số, doanh thu thuần đạt 4.674 tỷ đồng – tăng 17% so với cùng kỳ; LNST đạt 988 tỷ đồng tăng 27% so với năm 2021 và là mức lãi cao nhất trong lịch sử hoạt động của Công ty.

CTCP MEINFA (mã MEF) thông báo ngày 11/5 tới sẽ chốt danh sách cổ đông chia cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 40%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 4.000 đồng. Thời gian thanh toán cổ tức từ ngày 18/5/2023.

Nhìn lại lịch sử, từ năm 2017 đến nay, MEF luôn duy trì mức chia cổ tức 35% bằng tiền mặt, thậm chí năm 2016 mức cổ tức lên tới 50% bằng tiền.

CTCP Chứng khoán FPT (FPTS, mã FTS) thông báo ngày 12/5 tới đây sẽ là ngày đăng ký cuối cùng thực hiện chi trả cổ tức 2022 bằng tiền và phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Về kế hoạch cổ tức, ngày thanh toán dự kiến là 1/6. Chứng khoán FPT sẽ chi trả cổ tức 2022 bằng tiền cho cổ đông với tỷ lệ 5% (1 cổ phiếu nhận 500 đồng). Với 195 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính FPTS sẽ chi 97 tỷ đồng để thanh toán cổ tức.

Ngoài ra, FPTS sẽ phát hành 19,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ phát hành 10:1 để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu. Thời gian dự kiến thực hiện trong quý 2/2023. Nếu hoàn tất phát hành, FPTS sẽ nâng vốn điều lệ lên hơn 2.100 tỷ đồng.

CTCP Thống Nhất (mã BAX) thông báo ngày 12/5 chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 50% (1 cổ phiếu nhận 5.000 đồng). Thời gian thực hiện là 14/6.

Với 8,2 triệu cp đang lưu hành, ước tính tổng số tiền BAX cần chi để chia cổ tức là 41 tỷ đồng. Nhìn lại năm 2022, BAX đạt hơn 254 tỷ đồng tổng doanh thu và gần 65 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 31% và 7% so với năm 2021.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *