Loạt doanh nghiệp chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức tiền mặt sau Tết

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều doanh nghiệp sẽ thực hiện chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức tiền mặt, cổ phiếu năm 2021 – 2022.

Cuối tháng 1, đầu tháng 2, nhiều doanh nghiệp trả cổ tức tiền mặt cho nhà đầu tư

Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện (Mã PMJ) : Ngày 31/1/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2021 tỷ lệ 12% (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Thời gian thực hiện ngày 17/2/2023.

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận (Mã BST) : Ngày 1/2/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2022 tỷ lệ 11% (1 cổ phiếu được nhận 1.100 đồng). Thời gian thực hiện ngày 16/2/2023.

Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng (Mã USD) : Ngày 2/2/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2022 tỷ lệ 9,6% (1 cổ phiếu được nhận 960 đồng). Ngày thanh toán là 15/2/2023.

Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi (Mã DNH) : Ngày 7/2/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2022 tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày thanh toán là 20/2/2023.

Công ty Cổ phần Khử Trùng Việt Nam (Mã VFG) : Ngày 8/2/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2022 tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Thời gian thực hiện là 22/2/2023.

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI (Mã SFI) : Ngày 9/2/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2022 tỷ lệ 20% (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày thanh toán là 8/3/2023.

Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai (Mã DNT) : Ngày 10/2/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2022 tỷ lệ 5% (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Thời gian thực hiện là 1/3/2023.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (mã DBT) : Ngày 31/1/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021. Tỷ lệ thực hiện 10:1 (Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới).

Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu (mã SBD) : Ngày 8/2/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021. Tỷ lệ thực hiện 100:5,9 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 5,9 cổ phiếu mới).

Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong (mã ITD) : Ngày 14/2/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021. Tỷ lệ thực hiện 10:1 (Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *