Một doanh nghiệp bất động sản KCN muốn chia cổ tức 2023 60% bằng tiền, tiếp tục kế hoạch chuyển sàn

Một doanh nghiệp bất động sản KCN muốn chia cổ tức 2023 60% bằng tiền, tiếp tục kế hoạch chuyển sàn

Về cổ tức năm 2022, doanh nghiệp này sẽ trình cổ đông thông qua mức chia với tỷ lệ 80% bằng tiền.

Một doanh nghiệp bất động sản KCN muốn chia cổ tức 2023 60% bằng tiền, tiếp tục kế hoạch chuyển sàn

Về cổ tức năm 2022, doanh nghiệp này sẽ trình cổ đông thông qua mức chia với tỷ lệ 80% bằng tiền.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *