Mức trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu người lao động cần biết

Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng BHXH thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH.

Căn cứ quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì người lao động tham gia BHXH bắt buộc, người tham gia BHXH tự nguyện hoặc người vừa có thời gian tham gia BHXH bắt buộc vừa có thời gian tham gia BHXH tự nguyện được hưởng trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định, mức trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu thực hiện theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

Theo đó, điều kiện, mức trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu năm 2023 cụ thể như sau:

Mức trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu năm 2023 đối với NLĐ tham gia BHXH bắt buộc

Căn cứ quy định tại Điều 58 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì người lao động có thời gian đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng BHXH thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Trong đó, theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Luật BHXH 2014 thì người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, bao gồm:

– Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

– Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng.

Mức trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu người lao động cần biết - Ảnh 2.

– Cán bộ, công chức, viên chức;

– Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;

– Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;

– Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

– Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;

– Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

Mức trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu năm 2023 đối với NLĐ tham gia BHXH tự nguyện

Căn cứ quy định tại Điều 75 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì người lao động có thời gian đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng BHXH thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH.

Lưu ý chung: Việc tính hưởng chế độ nêu trên trong trường hợp thời gian đóng BHXH có tháng lẻ được tính như sau:

– Từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm;

– Từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm.

Theo An Khánh

nld.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *