Phạt doanh nghiệp ‘ém’ thông tin quan trọng về trái phiếu

Tuần qua, Ủy ban chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định xử phạt 2 doanh nghiệp vì lỗi công bố thông tin. Một doanh nghiệp bị áp dụng tình tiết tăng nặng, doanh nghiệp còn lại không công bố nhiều thông tin quan trọng về trái phiếu.

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 (mã HU4) bị xử phạt 85 triệu đồng do không công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp đại hội cổ đông thường niên năm 2021 và 2022.

Ủy ban chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định xử phạt 2 doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, HU4 công bố không đúng thời hạn theo quy định với tài liệu: Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm và cả năm 2021; giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế tại BCTC 2021 đã được kiểm toán thay đổi từ 10% trở lên so với cùng kỳ; công bố thông tin về việc họp ĐHĐCĐ thường niên 2021; công bố về việc bổ nhiệm và bãi nhiệm người nội bộ đối bà Trần Thị Quỳnh Hoa, ông Hoàng Đình Thắng, ông Hoàng Anh Tuấn; thông tin về bản án số 03/2022/KDTM-ST ngày 05/9/2022 của Tòa án nhân dân thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) về việc “Tuyên giao dịch dân sự vô hiệu và giải quyết hậu quả pháp lý”.

Việc xử phạt của HU4 bị áp dụng tình tiết tăng nặng “Vi phạm hành chính nhiều lần”, nhưng được giảm nhẹ vì “Người vi phạm hành chính đã tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng xử lý vi phạm hành chính”.

Công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân Thiện Yên Bái bị phạt tiền 85 triệu đồng do không công bố: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021, báo cáo tài chính năm 2021, báo cáo tài chính bán niên năm 2022.

Doanh nghiệp này cũng không công bố thông tin về: Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên năm 2021; tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2021; tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên năm 2022; báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên năm 2021; báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021; báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên năm 2022.

Theo dữ liệu của HNX, năm 2017, Xuân Thiện Yên Bái đã phát hành trái phiếu XTYENBAI-BOND2017, tổng giá trị huy động 495 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm. Lãi suất 10.4%/ năm. Hiện, giá trị đang lưu hành của số trái phiếu này là 494 tỷ đồng, tức giảm 1 tỷ đồng theo mệnh giá. Trong năm 2022, công ty đã thanh toán tổng cộng 47 tỷ đồng lãi trái phiếu và 1 tỷ đồng tiền gốc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *