Phạt một cá nhân mua bán ‘chui’ cổ phiếu, doanh nghiệp ‘giấu’ tài liệu quan trọng

Tuần qua, Uỷ ban chứng khoán Nhà nước công bố 3 quyết định xử phạt vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán. Trong đó, 1 cá nhân là cổ đông lớn bị phạt vì mua bán cổ phiếu không báo cáo, 2 doanh nghiệp không công bố nhiều tài liệu quan trọng.

Uỷ ban chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định xử phạt ông Văn Tiến Tuấn (TPHCM) , số tiền 70 triệu đồng vì không báo cáo khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng và khi không còn là cổ đông lớn. Cụ thể, ngày 28/10/2021, và 5/7/2022, ông Tuấn lần lượt mua 202 nghìn và 2 triệu cổ phiếu của CTCP Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang (mã chứng khoán: SKG), nhưng không báo cáo, công bố thông tin khi thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phiếu trở thành cổ đông lớn.

Ngày 11/11/2021, và 10/10/2022, ông Tuấn lần lượt bán 437 nghìn và 61 nghìn cổ phiếu SKG, cũng không báo cáo, công bố thông tin khi thay đổi tỷ lệ sở hữu, không còn là cổ đông lớn.

Từ tháng 7-9/2022, ông Tuấn có 4 lần mua, bán hàng triệu cổ phiếu, đều không báo cáo, công bố thông tin khi thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phiếu vượt qua ngưỡng 1%.

Hai doanh nghiệp bị phạt trong tuần, đều có lỗi vi phạm liên quan công bố thông tin. CTCP Vật liệu xây dựng và trang trí nội thất TPHCM (mã chứng khoán CMD) bị phạt 85 triệu đồng vì không công bố hàng loạt tài liệu: Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Báo cáo tài chính (BCTC) quý 4/2021 thay đổi từ 10% trở lên so với BCTC quý 4/2020, Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021; Công ty CBTT không đúng thời hạn trên hệ thống CBTT của UBCKNN các tài liệu: BCTC quý 2/2021, BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2021, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, Báo cáo thường niên năm 2021, Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 14 ngày 31/3/2022, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 15 ngày 15/4/2022).

CTCP Dịch vụ Một Thế giới (mã chứng khoán ONW) cũng bị phạt 85 triệu đồng vì không công bố các tài liệu: Báo cáo thường niên năm 2019, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2020, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, BCTC năm 2020 đã kiểm toán; không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX): Báo cáo thường niên năm 2019, BCTC năm 2020 đã kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2020, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020; công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN: BCTC năm 2019 đã kiểm toán; công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của HNX: BCTC năm 2019 đã kiểm toán, Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc công ty ngày 2/1/2020).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *