Thủ tướng Phạm Minh Chính: ‘Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ càng sớm càng tốt’

Giao nhiệm vụ cho vùng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu công tác quy hoạch phải lâu dài, phải có tầm nhìn chiến lược, tư duy đổi mới; quy hoạch phải phát huy tối đa tiềm năng khác biệt về cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh và phải hoá giải được những mâu thuẫn, tồn tại, hạn chế của vùng.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Hội đồng điều phối vùng Đông Nam Bộ lần thứ nhất ngày 18/7 tại TPHCM, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính – Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng, đánh giá vấn đề tổ chức điều phối và liên kết là 2 vấn đề rất quan trọng được đặt ra và coi trọng trong Nghị quyết 24 về phát triển vùng Đông Nam Bộ. Và việc ra đời Hội đồng điều phối vùng Đông Nam Bộ là cách thức nhằm phối hợp, điều phối, liên kết trong vùng.
Đánh giá cao không khí trao đổi, thảo luận tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư với vai trò cơ quan thường trực của Hội đồng điều phối vùng Đông Nam Bộ, cần tổng hợp, tiếp thu để hoàn thiện kế hoạch triển khai các hoạt động của hội đồng trong 6 tháng cuối năm 2023 và các chương trình, kế hoạch hoạt động của hội đồng.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị Bí thư các tỉnh, thành uỷ khu vực Đông Nam Bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị và chương trình hành động của Chính phủ; đề nghị các thành viên hội đồng vùng tập trung chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình, dự án, các hoạt động liên kết vùng đảm bảo đồng bộ, nhất quán và hiệu quả, phù hợp với quy định pháp luật và các quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Người đứng đầu Chính phủ giao nhiệm vụ, từ nay đến cuối 2023, cần thực hiện 3 đột phá chiến lược và làm tích cực điều này cả về xây dựng thể chế, về phát triển hạ tầng chiến lược và về đào tạo nguồn nhân lực gắn với 3 động lực tăng trưởng. Trong đó đối với tiêu dùng, vùng cần thực hiện chính sách tiền tệ nới lỏng, có trọng tâm trọng điểm: hạ lãi suất cho vay, tăng hạn mức tín dụng, giãn nợ, khoanh nợ, cơ cấu nhóm nợ để tạo thuận lợi cho tiêu dùng trong nước.

Về chính sách tài khoá, Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh đầu tư công, miễn giảm, gia hạn thuế phí, lệ phí, đồng thời thúc đẩy phong trào người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

Đối với động lực về đầu tư, Thủ tướng đề nghị phải đẩy mạnh đầu tư công, đẩy mạnh các dự án đã hoàn thành trong vùng; cắt giảm các thủ tục hành chính rườm rà, phân cấp phân quyền, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ để cải thiện môi trường đầu tư, thu hút đầu tư trong và ngoài nước của khối tư nhân. Cạnh đó, tiếp tục rà soát các thủ tục rườm rà về vay vốn, đổi mới tư duy trong việc vay; cố gắng lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư và kích hoạt mọi nguồn lực trong xã hội cho đầu tư.

Về xuất khẩu, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị nâng cao chất lượng sản phẩm, sức cạnh tranh của sản phẩm trong nước trước khi xuất khẩu; đồng thời mở rộng thị trường xuất khẩu sang các thị trường tiềm năng như Trung Đông, Nam Mỹ, Bắc Mỹ, châu Phi…

Thủ tướng Phạm Minh Chính: 'Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ càng sớm càng tốt'

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với các thành viên Hội đồng điều phối vùng Đông Nam bộ. Ảnh: Ngô Tùng

Khẳng định tính cấp bách của nhiệm vụ quy hoạch, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các thành viên hội đồng tích cực đóng góp hoàn thiện quy hoạch vùng Đông Nam Bộ “càng sớm càng tốt”. Trong đó, đề nghị Bộ KH&ĐT hoàn thành quy hoạch, đồng thời các tỉnh, thành, các thành viên hội đồng tập trung chỉ đạo công tác quy hoạch, nhất là quy hoạch TPHCM và quy hoạch vùng. Thủ tướng cũng yêu cầu TPHCM cố gắng thu hẹp lộ trình quy hoạch.

“Quy hoạch phải lâu dài, phải có tầm nhìn chiến lược, tư duy đổi mới. Quy hoạch phải phát huy tối đa tiềm năng khác biệt về cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của vùng chúng ta và phải hoá giải được những mâu thuẫn, tồn tại, hạn chế của vùng”, Thủ tướng nhấn mạnh về yêu cầu quy hoạch trong vùng Đông Nam Bộ.

Thủ tướng cũng cho rằng vùng cần tập trung xử lý 3 vấn đề trước mắt: ách tắc giao thông, bảo vệ môi trường và giải quyết vấn đề nhà ở cho công nhân, người lao động thu nhập thấp.

Thủ tướng Chính phủ cũng nhấn mạnh nhiệm vụ chủ động nghiên cứu, đề xuất về thể chế, cơ chế, chính sách đột phá phát triển cho vùng, thúc đẩy liên kết vùng.

“Đã đột phá thì phải có cơ chế ưu tiên thì mới làm được. Việc xây dựng các cơ chế, chính sách cần thực hiện theo các nguyên tắc “nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới và sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân”, Thủ tướng nêu rõ.

Liên quan đến đề xuất thành lập Quỹ phát triển hạ tầng vùng, Thủ tướng nhìn nhận vùng phải có cách huy động nguồn lực, trong đó việc đầu tư của nhà nước làm sao phải tiết kiệm, đúng trọng tâm, trọng điểm, lấy đầu tư của nhà nước dẫn dắt đầu tư tư và kích hoạt mọi nguồn lực xã hội trở thành nguồn lực cho vùng; đồng thời cũng thành lập các quỹ đầu tư; phát huy cơ chế hợp tác công tư…

Tiền phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *