Các ETF đua nhau báo hiệu suất âm nặng trong tháng 4 vừa qua

Các ETF đua nhau báo hiệu suất âm nặng trong tháng 4 vừa qua

Về hiệu đầu tư, hầu hết các quỹ ghi nhận hiệu suất âm nặng trong tháng 4 vừa qua. Trong đó, VanEck Vectors ghi nhận âm 8,92%; Xtrackers FTSE Vietnam ETF âm 8,75%; Premial MSCI âm 8,46%; Fubon âm 8,26%…

Các ETF đua nhau báo hiệu suất âm nặng trong tháng 4 vừa qua

Các ETF Việt Nam tiếp tục ghi nhận ròng vốn rút ròng trong tháng 4/2024, với giá trị rút ròng là hơn 1.823 tỷ đồng. Dòng vốn ETF bị rút ròng trong tháng 4/2024 chủ yếu đến từ việc bị rút ròng của quỹ DCVFMVN Diamond ETF bị rút ròng hơn 781 tỷ đồng, quỹ SSIAM VNFIN Lead ETF bị rút ròng hơn 567 tỷ đồng, và quỹ Xtrackers FTSE Vietnam ETF bị rút ròng hơn 408 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, quỹ KIM Growth VN30 ETF và quỹ Fubon FTSE Vietnam ghi nhận dòng vốn vào ròng tương ứng là 176,8 tỷ đồng và 54,3 tỷ đồng.

Tổng dòng vốn rút ròng lũy kế trong 4 tháng đầu năm 2024 là hơn 8.016 tỷ đồng. Trong đó, DCVFMVN Diamond ETF bị rút ròng nhiều nhất gần 5.000 tỷ chiếm 63% tổng giá trị vốn bị rút ròng từ đầu năm; tiếp theo là SSIAM VNFIN Lead ETF bị rút ròng 1.079 tỷ đồng; Xtrackers FTSE Vietnam ETF bị rút ròng 1.013 tỷ đồng; Fubon FTSE bị rút 694 tỷ đồng.

Trong khi đó, KIM Growth VN30 ETF vào ròng nhiều nhất 176 tỷ đồng.

Về hiệu đầu tư, hầu hết các quỹ ghi nhận hiệu suất âm nặng trong tháng 4 vừa qua. Trong đó, VanEck Vectors ghi nhận âm 8,92%; Xtrackers FTSE Vietnam ETF âm 8,75%; Premial MSCI âm 8,46%; Fubon âm 8,26%. Bình quân các quỹ ETf ghi nhận âm 8% trong tháng 4.

Đối với các quỹ chủ động, ba tuần cuối của tháng 4, chỉ số chứng khoán Việt Nam đã trải qua một đợt sụt giảm mạnh với mức giảm 8,5%. Đồng thời, đồng Việt Nam đã suy yếu 2,6% so với đồng đô la Mỹ. Danh mục của PYN Elite cũng đã giảm 9,5% trong suốt ba tuần này. Như vậy, với mức sụt giảm trên quỹ đã đánh mất thành quả của suốt hai tháng vừa qua, hiệu suất từ đầu năm giảm từ 15% xuống còn 5,85% tính đến thời điểm hiện tại.

Các ETF đua nhau báo hiệu suất âm nặng trong tháng 4 vừa qua

Nhà đầu tư nước ngoài duy trì bán ròng trong tháng 4/2024 với giá trị bán ròng là hơn 5.315 tỷ đồng. Tổng giá trị bán ròng lũy kế trong 4 tháng đầu năm 2024 của nhà đầu tư nước ngoài là hơn 13.979 tỷ đồng.

Trong tháng 4/2024 nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 5.990 tỷ đồng trên sàn Hose và hơn 102 tỷ đồng trên sàn Upcom, trong khi mua ròng hơn 777 tỷ đồng trên sàn HNX. Những mã được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng nhiều nhất trong T3/2024 bao gồm MWG, PVS, MBB, SBT và HPG.

Ở chiều ngược lại, các mã bị các nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh nhất trong T3/2024 là các mã VHM, chứng chỉ quỹ FUEVFVND, MSN, chứng chỉ quỹ FUESSVFL và VIC.

Theo: Vneconomy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *