Chứng khoán HSC đặt mục tiêu kinh doanh sụt giảm, ước lãi trước thuế quý 1 đạt 154 tỷ đồng

Chứng khoán HSC đặt mục tiêu kinh doanh sụt giảm, ước lãi trước thuế quý 1 đạt 154 tỷ đồng

HSC dự báo giá trị giao dịch khớp lệnh toàn thị trường năm 2023 giảm 55% so với năm ngoái xuống còn 2,25 triệu tỷ đồng, trong đó giao dịch của nhà đầu tư trong nước chiếm 90%, đạt hơn 1,79 triệu tỷ đồng.

CTCP Chứng khoán TP HCM (HSC – mã HCM) đã công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022.

Tại Đại hội, HSC sẽ trình cổ đông thông qua chỉ tiêu doanh thu 2.338 tỷ đồng, giảm 18% và lợi nhuận trước thuế 901 tỷ đồng, giảm 16% so với năm ngoái. Theo HSC, mảng dịch vụ môi giới, cho vay ký quỹ và hoạt động tự doanh sẽ đóng góp chủ yếu vào doanh thu của công ty trong năm 2023.

Chứng khoán HSC đặt mục tiêu kinh doanh sụt giảm, ước lãi trước thuế quý 1 đạt 154 tỷ đồng - Ảnh 1.

Về bối cảnh thị trường chứng khoán năm 2023, dựa vào giá trị giao dịch bình quân ngày của thị trường trong năm 2022, giá trị giao dịch thực tế quý đầu năm nay và nhận định xu hướng thị trường trong năm 2023, HSC dự báo giá trị giao dịch khớp lệnh toàn thị trường năm 2023 giảm 55% so với năm ngoái xuống còn 2,25 triệu tỷ đồng, trong đó giao dịch của nhà đầu tư trong nước chiếm 90%, đạt hơn 1,79 triệu tỷ đồng.

Trong quý 1/2023, HSC ước đạt 487 tỷ đồng doanh thu (đã cấn trừ lãi và lỗ hoạt động tự doanh) và lợi nhuận trước thuế 154 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận của CTCK này đã giảm hơn 56%.

Năm 2022 trước đó, HSC ghi nhận doanh thu 2.854 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.068 tỷ đồng, lần lượt thực hiện 79% và 71% kế hoạch đề ra. Với kết quả đạt được, HSC dự kiến sẽ chia cổ tức cho cổ đông với tổng tỷ lệ 13,5% bằng tiền và cổ phiếu. Như vậy, HSC dự kiến trích tổng cộng hơn 805 tỷ đồng từ lợi nhuận sau thuế năm 2022 (chiếm hơn 94%) để chi trả cổ tức ở hai đợt.

Công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1 với tỷ lệ 2,5% bằng tiền vào ngày 8/2/2023 theo danh sách cổ đông chốt ngày 8/1 trước đó. Cổ tức đợt 2 dự kiến sẽ bao gồm 5% bằng tiền (500 đồng/cp) và 6% bằng cổ phiếu.

Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa 46,2 triệu đơn vị, nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2022 trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán của công ty. Cổ đông được chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ thực hiện theo phương thức thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và không được phép chuyển nhượng quyền.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *