Đất Xanh (DXG) báo lỗ ròng gần trăm tỷ trong quý 1, nhân sự mất thêm gần 1.400 người sau 3 tháng

Số lượng nhân sự của Đất Xanh tại thời điểm 31/3/2023 ghi nhận 2.389 người, tiếp tục giảm 1.384 người so với thời điểm đầu năm

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (mã DXG) đã công bố báo cáo tài chính quý 1/2023 với doanh thu giảm sâu 79% so với cùng kỳ, xuống 378 tỷ đồng.

Trong đó, doanh thu từ bán căn hộ và đất nền trong kỳ chỉ ghi nhận gần 268 tỷ đồng, giảm gần 73% so với quý 1/2022. Bên cạnh đó, doanh thu từ dịch vụ môi giới cũng chỉ gần 83 tỷ, tương ứng 1/9 con số cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ hợp đồng xây dựng và khác cũng giảm mạnh từ 75 tỷ xuống còn 29 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính chiếm tỷ trọng nhỏ, hơn 18 tỷ trong khi chi phí tài chính mà chủ yếu là chi phí lãi vay ghi nhận gần 151 tỷ. Chi phí bán hàng giảm 70% xuống còn 78 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp tiết giảm 46% xuống còn 93 tỷ đồng.

Kết quả, DXG lỗ sau thuế 117 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi 536 tỷ. Công ty lỗ ròng 95 tỷ đồng trong quý 1/2023.

Đất Xanh (DXG) báo lỗ ròng gần trăm tỷ trong quý 1, nhân sự mất thêm gần 1.400 người sau 3 tháng - Ảnh 1.

Nguồn: BCTC DXG

Tại thời điểm 31/03/2023, tổng tài sản của DXG đạt 30.480 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,5% so với đầu năm. Trong đó, các khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng tài sản là phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho lần lượt giảm 5% xuống 11.353 tỷ đồng và tăng 8%% lên 15.114 tỷ đồng. Tổng nợ vay thời điểm cuối quý 1 ghi nhận 5.966 tỷ đồng, trong đó nợ vay ngắn hạn chiếm 2.190 tỷ, còn lại là dài hạn.

Cũng theo thuyết minh BCTC, số lượng nhân sự của Đất Xanh tại thời điểm 31/3/2023 ghi nhận 2.389 người, tiếp tục giảm 1.384 người so với thời điểm đầu năm.

Đất Xanh (DXG) báo lỗ ròng gần trăm tỷ trong quý 1, nhân sự mất thêm gần 1.400 người sau 3 tháng - Ảnh 2.

Theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 dự kiến diễn ra vào ngày 19/5, DXG sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 với chỉ tiêu doanh thu thuần 5.500 tỷ đồng, đi ngang so với trước và lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 158 tỷ đồng, giảm 27%. Ngoài ra, Đất Xanh trình cổ đông phương án không chia cổ tức năm 2022, chỉ trích các quỹ khen thưởng phúc lợi và quỹ đầu tư phát triển, giữ lại 204 tỷ đồng lợi nhuận.

Dù thận trọng với kế hoạch, song khoản lỗ gần trăm tỷ trong 3 tháng đầu năm khiến việc hoàn thành kế hoạch của DXG đang gặp nhiều khó khăn hơn.

Tại báo cáo thường niên, ông Lương Trí Thìn – Chủ tịch HĐQT Đất Xanh đã chia sẻ, trong năm 2023, Tập đoàn Đất Xanh sẽ tập trung tái cấu trúc mô hình hoạt động, kiện toàn bộ máy quản trị, hệ thống phòng ban. Khi bộ máy tinh gọn, nền tảng ổn định, Đất Xanh sẽ có những cơ thể khỏe mạnh và là nền tảng để đón nhận các cơ hội mới.

Đất Xanh (DXG) báo lỗ ròng gần trăm tỷ trong quý 1, nhân sự mất thêm gần 1.400 người sau 3 tháng - Ảnh 3.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *