FLC bị phạt gần 93 triệu đồng do vi phạm công bố thông tin

FLC bị phạt gần 93 triệu đồng do vi phạm công bố thông tin

UBCKNN đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Tập đoàn FLC (mã FLC-UPCoM).

Ảnh minh hoạ.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Tập đoàn FLC (mã FLC-UPCoM).

Theo đó, công ty này bị phạt 92,5 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể: Công ty không công bố thông tin (CBTT) trên hệ thống CBTT của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh/Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và trang thông tin điện tử của Công ty đối với các tài liệu sau: Báo cáo tài chính (BCTC) riêng, hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán; BCTC riêng, hợp nhất bán niên năm 2022 đã soát xét; Báo cáo thường niên 2021; BCTC riêng, hợp nhất quý 4/2022; BCTC riêng, hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán; BCTC riêng, hợp nhất quý 1/2023; BCTC riêng, hợp nhất quý 2/2023; Báo cáo thường niên năm 2022; BCTC riêng, hợp nhất bán niên năm 2023 đã soát xét; CBTT không đúng thời hạn theo quy định pháp luật trên hệ thống CBTT của UBCKNN, trên trang thông tin điện tử của HNX và trang thông tin điện tử của Công ty đối với Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2023) theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Đươc biết, 709.997.807 cổ phiếu FLC sẽ chính thức giao dịch trên UPCoM vào ngày 3/3/3023 với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên 3.500 đồng/cổ phiếu. Tương ứng vốn hoá đạt gần 2.485 tỷ đồng.

Theo điểm đ khoản 1 Điều 36 Quy chế đăng ký và Quản lý giao dịch chứng khoán chưa niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 34/QĐ-HĐTV ngày 16/11/2022 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam quy định trường hợp cổ phiếu đăng ký giao dịch bị đình chỉ giao dịch bao gồm: “Tổ chức đăng ký giao dịch là công ty bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin, hoặc là công ty bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc do SGDCK hoặc UBCKNN xét thấy cần thiết phải hủy bỏ niêm yết nhằm đảm bảo quyền lợi nhà đầu tư theo quy định tại điểm o khoản 1 Điều 120 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP”.

Trên cơ sở đó, ngày 24/2, HNX ban hành Quyết định số 78/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của CTCP Tập đoàn FLC trên UPCoM vào ngày 3/3/2023. Đồng thời, cũng từ ngày 3/3, cổ phiếu này cũng bị HNX đưa ngay vào diện đình chỉ giao dịch.

Trong văn bản giải trình gần nhất là ngày 19/7, FLC cho biết chưa đạt được sự đồng thuận cùng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY về ý kiến kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính 2021.

Theo đó, Tập đoàn FLC chưa thể phát hành các báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và cũng chưa có cơ sở dế thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Vì vậy, Tập đoàn FLC chưa chuẩn bị được đầy đủ tài liệu họp để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, do dó chưa thể tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 theo quy định.

Hiện nay, Tập đoàn FLC đang nỗ lực phối hợp cùng UHY thực hiện các thủ tục bổ sung để đưa ra ý kiến kiểm toán phù hợp trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, làm cơ sở triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

FLC cho biết, sau khi tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thì Tập đoàn FLC sẽ tiến hành các công việc tiếp theo theo quy định của pháp luật để sẽ triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 trong thời gian sớm nhất.

Hà Anh

Vneconomy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *