Thêm một cổ phiếu “họ” FLC vào diện đình chỉ giao dịch

Các cổ phiếu “họ” FLC như HAI đã bị đình chỉ giao dịch trong khi AMD và KLF đang thuộc diện hạn chế. FLC và ROS đã nhận án hủy niêm yết do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa thông báo cổ phiếu GAB của CTCP Khai khoáng & Quản lý Tài sản FLC rơi vào diện đình chỉ giao dịch do chậm nộp báo cáo tài chính (BCTC) soát xét bán niên 2022 quá 6 tháng so với thời hạn quy định tại điểm a khoản 1 Điều 41 Quy chế Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Trước đó, HoSE đã chuyển cổ phiếu GAB chuyển từ diện kiểm soát sang diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 7/10/2022. Nguyên nhân là do GAB chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022 quá 45 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị hạn chế giao dịch. Cổ phiếu GAB chỉ được giao dịch phiên chiều của ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh tập trung và phương thức giao dịch thỏa thuận.

Ngoài ra, cổ phiếu GAB còn đang được theo dõi ở diện kiểm soát do cổ phiếu không có giao dịch trong vòng 9 tháng theo Quyết định số 915/QĐ-SGDHCM ngày 28/12/2022 của HoSE. Hiện tại, GAB đang là cổ phiếu có thị giá cao thứ 2 trên sàn HoSE với 196.400 đồng/cp.

Với thông báo của HoSE, GAB đã trở thành cái tên tiếp theo trong “họ” FLC bị đình chỉ giao dịch do vi phạm về công bố thông tin sau HAI của CTCP Nông dược H.A.I. Ngoài ra, các cổ phiếu AMD của CTCP Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone và KLF của CTCP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS cũng bị đưa vào diện hạn chế giao dịch với nguyên nhân tương tự.

Nghiêm trọng hơn, cổ phiếu FLC của CTCP Tập đoàn FLC và trước đó là ROS của CTCK Xây dựng FLC Faros đã bị HoSE ra quyết định hủy niêm yết đều do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và các trường hợp khác mà Sở Giao dịch Chứng khoán và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xét thấy cần thiết phải hủy niêm yết nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *