Gần 90% tài sản của Novaland là hàng tồn kho và các khoản phải thu

Hàng tồn kho của Novaland đạt 134.485 tỷ đồng, trong đó 122.559 tỷ đồng (chiếm 91% hàng tồn kho) là bất động sản để bán đang xây dựng.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư địa ốc No Va (Novaland, mã: NVL) đã khép lại năm 2022 nhiều sóng gió bằng kết quả kinh doanh kém khả quan khi doanh thu và lợi nhuận cùng suy giảm mạnh so với năm trước. Tổng doanh thu thuần năm 2022 ghi nhận đạt 11.135 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 2.293 tỷ đồng, lần lượt giảm 25% và 34% so với năm 2021.

Năm 2022, NVL đặt mục tiêu doanh thu thuần gần 35.973 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 6.500 tỷ đồng. Như vậy, công ty chỉ hoàn thành 31% mục tiêu doanh thu và 35% mục tiêu lợi nhuận.

Có thể thấy, năm 2022 là một năm đầy sóng gió với tập đoàn Novaland. Khi hồi đầu năm, quy mô vốn hóa hơn 176.000 tỷ đồng thì đến thời điểm đóng cửa phiên giao dịch cuối năm vốn hóa giảm còn 27.300 tỷ đồng. Cổ phiếu Novaland trải qua đợt bán tháo mạnh trong giai đoạn cuối năm khi nhà đầu tư lo ngại về việc doanh nghiệp gặp áp lực thanh khoản khi thị trường trái phiếu bị siết chặt.

Mặc dù vốn hóa giảm tới 84%, nhưng năm qua quy mô tài sản của Novaland vẫn tăng thêm 27,5%, đạt mức 257.365 tỷ đồng. Trong đó, biến động mạnh nhất là các khoản phải thu ngắn hạn đã tăng gấp đôi trong năm, đạt 52.982 tỷ đồng. Các khoản phải thu dài hạn cũng tăng 29%, đạt 43.511 tỷ đồng. Tổng giá trị các khoản phải thu là 96.493 tỷ đồng, chiếm 37% tổng tài sản.

Bên cạnh đó, hàng tồn kho của Novaland đạt 134.485 tỷ đồng (gần 6 tỷ USD), tăng 22% so với hồi đầu năm, tương đương với mức tăng thêm 24.328 tỷ đồng (hơn 1 tỷ USD). Hàng tồn kho chiếm đến 52% tổng tài sản. Như vậy, gần 90% tài sản của NVL là hàng tồn kho và các khoản phải thu.

Gần 90% tài sản của Novaland là hàng tồn kho và các khoản phải thu - Ảnh 1.

Trong số 134.485 tỷ đồng hàng tồn kho có 122.559 tỷ đồng là bất động sản để bán đang xây dựng, 11.806 tỷ đồng là bất động sản để bán đã xây dựng hoàn thành và 104 tỷ đồng là hàng hóa bất động sản. Về bất động sản để bán đang xây dựng nằm ở những dự án nào Novaland không thuyết minh tại báo cáo.

Tuy nhiên, doanh nghiệp này cho biết, tại ngày 31/12/2022, giá trị hàng tồn kho của NVL được dùng làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay 57.674 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày 31/12/2022 đạt 212.435 tỷ đồng, tăng 32% so với đầu năm. Trong năm 2022, Novaland đi vay tổng cộng 64.576 tỷ đồng, tăng khoảng 4.000 tỷ đồng so với hồi đầu năm, trong đó vay nợ ngắn hạn tăng 6.400 tỷ đồng (lên 25.500 tỷ đồng) và vay nợ dài hạn giảm khoảng 2.400 tỷ đồng (xuống 39.060 tỷ đồng).

Trong tổng nợ của Novaland, nợ ngân hàng 11.019 tỷ đồng, nợ phát hành trái phiếu 44.169 tỷ đồng và vay bên thứ ba là 10.079 tỷ đồng. Một số ngân hàng cho vay lớn tại Novaland là VPBank, MB, VietinBank…

Vốn chủ sở hữu của NVL 44.929 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 4,72 lần, tăng mạnh so với mức 3,9 lần hồi đầu năm.

Dòng tiền kinh doanh năm 2022 của NVL âm 3.262 tỷ đồng, do tăng các khoản phải thu (19.925 tỷ đồng), tăng tồn kho (10.099 tỷ đồng), chi trả lãi vay (6.175 tỷ đồng).

Trong bối cảnh đó, NVL vẫn chi đầu tư mạnh mẽ, khiến dòng tiền đầu tư âm 7.458 tỷ đồng. Lưu chuyển tiền thuần trong năm âm 8.649 tỷ đồng làm tiền và tương đương tiền cuối năm chỉ còn 8.600 tỷ đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *